Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

EN PRAKTIKBASERAD GEMENSKAP SOM FRÄMJAR INNOVATION INOM KRISHANTERING OCH
MINSKNING AV SAMHÄLLSRISKER
BESLUTSFATTARE
UTÖVARE
IDEELLA ORGANISATIONER, CIVILSAMHÄLLET
PERSONER UR NÄRINGSLIVET
VETENSKAP
UTBILDNING
STANDARDISERINGSREPRESENTANTER
FÖRSÖKSÄGARE

om

vad verktyget
används till

Crisis Management Innovation Network Europe (CMINE) är en praktikbaserad gemenskap vars målsättning är att främja innovation och bidra till en delad förståelse av krishantering och minskning av samhällsrisker i Europa. 

CMINE bildar ett paraplynätverk av intressenter som är aktiva inom krishantering genom att koppla samman befintliga projekt, nätverk och initiativ. Genom att göra det bidrar CMINE till mindre fragmentering inom krishantering, uppmuntrar till nya idéer och underlättar identifieringen av innovativa lösningar som kan stärka Europas motståndskraft.

CMINE tillhandahåller en online- och offlinemiljö till sina medlemmar där de aktivt kan samverka med andra som arbetar inom krishantering. Detta hjälper dem att reflektera över nuvarande och framtida utmaningar samtidigt som det främjar upptaget av forskning och innovation bland utövarorganisationer. Olika arbetsgrupper har upprättats för att utforska olika sätt att bemöta problem inom krishantering, som översvämning, skogsbränder och volontärstyrning. CMINE-plattformen är utformad som ett flexibelt verktyg som är lätt att uppdatera och informera genom samarbete. Dess syfte är att utgöra en hållbar pan-europeisk plattform som stöd till alla som arbetar med krishantering.

CMINE:s vägledande principer och ambitioner är att:

  • Främja interaktion mellan många olika intressenter och sektorer: delta i en varierad grupp av intressenter som är aktiva inom krishantering, dela kunskaper och idéer och samarbeta för att lösa nuvarande och framtida problem
  • Engagera medlemmarna på ett innehållsdrivet sätt: dra nytta av ett strukturerat, modererat och öppet utrymme för att generera idéer och främja innovation genom samverkan
  • Bli ett nav för innovation inom krishantering i Europa: upptäck viktig information, till exempel resultat från forskningsprojekt och de senaste krishanteringslösningarna, och håll dig uppdaterad om nyheter och händelser inom krishantering
  • Ge krishanteringsgemenskapen synlighet och möjligheter till nätverkande: visa upp era resultat (t.ex. från EU-finansierade forskningsprojekt) för ökad synlighet samtidigt som era nätverk kan byggas ut genom vår expertdatabas