This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Het hoofddoel van de Portfolio
of Solutions is om alle relevante
informatie over innovatieve
oplossingen in crisismanagement
op te slaan en te verstrekken
Trialeigenaar
Evaluatiecoördinator
CrisisbehEERSINGscoördinator
Technisch coördinator

over

waar dit hulpmiddel
voor DIENT

De Portfolio of Solutions is een webgebaseerd online platform dat tot doel heeft alle relevante informatie over de oplossingen in crisismanagement in heel Europa te documenteren, zodat verschillende belanghebbenden gemakkelijk toegang hebben tot deze informatie. Hij heeft ook als doel om de taal te standaardiseren door een gedeelde woordenschat te gebruiken van vooraf gedefinieerde taxonomieën, zodat bijvoorbeeld CM-professionals, oplossingseigenaren, CM-professionals en trialeigenaren op hetzelfde niveau kunnen werken en dezelfde termen kunnen gebruiken, waardoor de samenwerking veel gemakkelijker verloopt. De Trial Guidance Methodology beschrijft een 6-stappenaanpak - een iteratief proces voor trialvoorbereiding, waarbij de laatste stap de selectie van trialrelevante oplossingen omvat. De belangrijkste rol van de PoS in deze stap is om trialeigenaren en CM-professionals in staat te stellen oplossingen te selecteren die in de trial zullen worden gebruikt en geëvalueerd en die verband houden met de gedefinieerde trialtekortkomingen, gekoppeld aan CM-functies. Met andere woorden, de PoS is bedoeld om te helpen bij het oplossingsselectieproces, door informatie te verstrekken over welke CM-functies door de oplossingen worden aangepakt, zodat ze kunnen worden afgestemd op de gedefinieerde tekortkomingen.

Een andere belangrijke functie van de PoS is als potentiële marktplaats waar leveranciers hun innovatieve oplossingen op het gebied van crisismanagement kunnen adverteren en de kans vergroten dat ze worden geselecteerd voor een trial of worden gebruikt door CM-professionals. Het laat ook een beschrijving toe van mogelijke gebruikssituaties, om meer inzicht te geven in het daadwerkelijke gebruik van de oplossingen.

De zoekfunctionaliteit van de PoS maakt het gemakkelijk om door een groot aantal oplossingen te zoeken, met behoud van een hoog relevantieniveau, door de juiste filters toe te passen waardoor de zoekresultaten worden ingeperkt. Een doel voor de toekomst is om de PoS onafhankelijk te maken, zodat informatie over mogelijke oplossingen voor lopende problemen wat betreft crisismanagement in de praktijk altijd beschikbaar is wanneer dat nodig is.

De Portfolio of Solutions biedt de mogelijkheid om een ​​oplossing op een gestandaardiseerde manier te beschrijven. De oplossingseigenaar kan aangeven in welke innovatiefase de oplossing zich momenteel bevindt, welk gereedheidsniveau deze heeft, op welke fase van de cyclus van het crisismanagement deze zich richt en welke crisisomvang deze beslaat. Het biedt ook de mogelijkheid om informatie te geven over welke normen door de oplossing worden ondersteund en om alle documentatie met betrekking tot de oplossing te uploaden en op te slaan, zoals handleidingen en installatie-/configuratiegidsen. Oplossingsleveranciers kunnen ook gebruikssituaties beschrijven waarin CM-functies worden aangepakt. Daarnaast laat de PoS toe dat verwijzingen worden toegevoegd naar zowel trials als externe experimenten, om extra informatie te geven over hoe de oplossing presteerde in praktijksituaties.

De zoekfunctie van de PoS maakt het trialeigenaren en CM-professionals gemakkelijk om relevante oplossingen te vinden door alle informatie die door de oplossingseigenaar wordt verstrekt, te filteren en duidelijk aan te geven welke CM-functies worden behandeld. De overzichtspagina van oplossingen in de PoS is gebaseerd op de zoek-API die diepgaande zoekalgoritmen implementeert die het mogelijk maken om alle componenten van de beschreven oplossing te doorzoeken op relevante termen, waardoor een snelle, door de gebruiker gespecificeerde zoekopdracht wordt geleverd. De zoek-API biedt ook de mogelijkheid om oplossingen te filteren op CM-functies, waardoor het gemakkelijk kan worden aangepast aan de tekortkomingen in de trial. De PoS kan ook PDF-bestanden exporteren, zodat informatie gemakkelijk kan worden ontsloten voor verder gebruik. Deze functionaliteit kan worden gecombineerd met de filterfunctie waarmee het hulpmiddel PDF's kan genereren die door de gebruiker gespecificeerde informatie bevatten, namelijk een beschrijving van een enkele oplossing, of bijvoorbeeld een beschrijving van alle oplossingen die dezelfde CM-functies aanpakken. De geïntegreerde helpfunctionaliteit is ontworpen om zowel oplossingseigenaren te helpen hun oplossing op de best mogelijke manier te beschrijven en om trialeigenaren te helpen bij het selecteren van relevante oplossingen voor benchmarking in een trial.

Het toekomstige doel van de PoS is om een ​​marktplaats te creëren waar de volgende generaties CM-professionals informatie kunnen vinden met betrekking tot oplossingen om de bestaande tekortkomingen in crisismanagement in te vullen, en ook om nieuwe innovatieve oplossingen te ontdekken die door oplossingseigenaren worden aangeboden voor nieuwe problemen.