This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Agregacja i wizualizacja
zbioru danych w celu
opracowania ich syntezy
3–5 dni
koordynator ewaluacji (lider)
koordynator UCZESTNIKÓW

W SKRÓCIE

CZEGO DOTYCZY
TEN KROK?

Na tym etapie dochodzi do ustrukturyzujesz, zwizualizujesz i zidentyfikujesz wzorce. Ponadto po raz pierwszy zebrane dane będziesz mógł zestawić ze wskaźnikami KPI. Po pierwsze: ustrukturyzuj dane – rozpocznij od sesji zrealizowanych podczas Trialu, trzech wymiarów i rezultatów uzyskanych dla poszczególnych rozwiązań. Po drugie: zbierz i zwizualizuj dane, opracuj odpowiednie wykresy i diagramy kołowe. Po trzecie: wzorce – co się wyróżnia? Możesz już zacząć wyciągać pierwsze wnioski i pogłębiać analizy – pozwoli to się przekonać, czy wstępne hipotezy okazały się trafne, czy też pojawiły się nieoczekiwane zjawiska.

SZCZEGÓŁY

CO TRZEBA WIEDZIEĆ
o TYM KROKU

Analiza. W tym przypadku do interpretacji wyników nie potrzeba białego fartucha i laboratorium chemicznego. Wystarczą wysokiej jakości dane i skrupulatna analiza.  

W tym kroku należy podzielić dane na trzy wymiary: Trial, rozwiązanie i ZK. Spójrz na swój plan zbierania danych, a szczególnie na określone wcześniej wskaźniki KPI i mierniki.  

Jakie zebrano dane, które mogą zostać powiązane z tymi wskaźnikami KPI i miernikami? Jak można je ze sobą połączyć? Jeżeli celem było np. uzyskanie informacji związanych z czasem (czy rozwiązanie pozwoliło przyspieszyć proces), należy zestawić wszystkie dane zebrane na temat czasu na odnośnych etapach.  

Czy da się dostrzec jakieś wzorce? Zwizualizuj je. Którego wymiaru one dotyczą? Analiza danych polega głównie na wynajdowaniu powiązań. Tworząc odpowiednie wykresy, można od razu wyciągnąć pewne wstępne wnioski, zbieranie dogłębnych informacji w kolejnym kroku będzie dzięki temu łatwiejsze.

Metody

Agregacja danych, wizualizacja danych,
analiza porównawcza, w razie potrzeby
dodatkowe techniki szczegółowej analizy
jakościowej i ilościowej,
ocena societal impact assessment,
etyka badań

Wkład

Uporządkowany zbiór danych + plan zbierania danych

Rezultat

Istotne informacje i wnioski

Lista Kontrolna
  • Dane z każde sesji zostały uporządkowano według trzech wymiarów
  • Dane powiązano ze wskaźnikami KPI i miernikami
  • Przeprowadzono wizualizację danych
  • Przeprowadzono wstępną identyfikację wzorców
  • Należy pamiętać o tym, aby przetwarzać i przechowywać dane zgodnie z ustalonymi na początku umowami (np. anonimizacja itp.), a także zgodnie z wymaganiami RODO.