This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Wyciągnięcie istotnych
wniosków i ocena
rozwiązań w specyficznych
dla nich kontekstach
1 do 2 dni
koordynator ewaluacji (lider)
właściciel TrialU

W SKRÓCIE

CZEGO DOTYCZY
TEN KROK?

Zebrane i już przeanalizowane dane musisz teraz rozpatrzyć we właściwym kontekście. Na tym etapie skorzystaj z podejścia i przyjrzyj się zastosowanym sposobom eliminacji luki, trzem wymiarom ewaluacji, a także rozważ, co jeszcze należy zrobić, aby uzyskać odpowiedź na pytania badawcze.

SZCZEGÓŁY

CO TRZEBA WIEDZIEĆ
o TYM KROKU

Na tym etapie masz przed sobą wiele wysokiej jakości zwizualizowanych danych i pewne wstępne wnioski. Teraz potrzebna jest mądrość zbiorowa – twoi praktycy. Zbierz ich ponownie i omów z nimi poczynione ustalenia. Przedstaw je na początek, nie podając własnych wniosków. Przekonaj się, do jakich wniosków dojdą oni.  

Zapytaj ich:

 • Co się wyróżnia? Które wyniki są godne uwagi?  
 • Czy spodziewaliście się takich rezultatów? Dlaczego tak lub dlatego nie?  
 • Jakie są możliwe wyjaśnienia dla uzyskanych rezultatów? Odnieście je teraz do każdego z trzech wymiarów. Być może nie wykorzystano pełnej funkcjonalności jednego z rozwiązań, ponieważ nastąpiła przerwa w dostawie prądu w miejscu przeprowadzenia Trialu. (Oznacza to, że mogą istnieć przyczyny związane z wymiarem przeprowadzania Trialu, które wyjaśniają dane ustalenie osadzone w wymiarze ZK, które początkowo mylnie wiązano z wymiarem rozwiązania).  
 • Jakie wnioski można wyciągnąć na podstawie tych wyników? (Zastanówcie się nad początkowo określonymi lukami i celami Trialu. Czy udało się wyeliminować daną lukę w całości lub przynajmniej częściowo?).  
 • Czy rezultaty da się przenieść na inne zespoły/konteksty? Dlaczego tak lub dlatego nie? 
 • Jakich porad udzielilibyście na temat testowanego rozwiązania? Czy rozwiązało ono problem danej luki w oczekiwany przez was sposób? Dlaczego tak lub dlatego nie?  
Metody

Wyciąganie wniosków, dyskusja,
spotkanie, ocena societal
impact assessment
, etyka badań

Narzędzia
Wkład

Przeanalizowane dane

Rezultat

Istotne wnioski dotyczące
luk, celów itp.

Lista Kontrolna
 • Sprawdzono, czy osiągnięto wskaźniki KPI/wartości progowe mierników
 • Zidentyfikowano wzorce i wyróżniające się dane
 • Osadzono je w kontekście (w odniesieniu do każdego wymiaru)
 • Porównano wnioski z lukami
 • Stwierdzono, czy luka została wyeliminowana, czy nie
 • Sformułowano wyniki przeglądu rozwiązań i omówiono je z dostawcą rozwiązania
 • Uwzględniono zagadnienia etyczne i prawne (np. anonimizację itp.)