This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Utrwalenie zdobytej wiedzy
2 dni
Właściciel TrialU (lider)
koordynator UCZESTNIKÓW

W SKRÓCIE

CZEGO DOTYCZY
TEN KROK?

Po zakończeniu Trialu warto jest stworzyć coś trwałego. Dlatego też powinieneś zadbać o rozpowszechnianie informacji i podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami. Opowiedz o zidentyfikowanych lukach i jak nauczyłeś się je adresować, ale dziel się także przemyśleniami o przebiegu Trialu. A ponadto zanotuj swoje wnioski i spostrzeżenia dotyczące ich organizowania – sposobu, w jaki powinno się je przeprowadzać, wartości dodanej dla sektora zarządzania kryzysowego czy z perspektywy wniosków wyciągniętych przez twoją organizację itp.

SZCZEGÓŁY

CO TRZEBA WIEDZIEĆ
o TYM KROKU

Wynikami pracy warto się podzielić. Wielu ludzi było zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie tego Trialu. Z kolei ewaluacji dokonywało zapewne zaledwie kilka osób. Dlatego teraz należy poinformować wszystkich, jakie uzyskano wyniki. Do czego przyczyniły się ich wysiłki? Czy ich czas poświęcony na pracę nad Trialem był pomocny?  

Można zorganizować spotkanie w celu omówienia rezultatów z praktykami i ustalenia dalszych kroków – luka jeszcze nie zniknęła, ale być może teraz istnieje sposób na jej wyeliminowanie. W swoich działaniach informacyjnych należy uwzględnić także inne organizacje. Zarządzanie kryzysowe jest bowiem zadaniem lokalnym, europejskim i globalnym. Podziel się wiedzą i zainspiruj innych (którzy być może zmagają się z taką samą lub podobną luką). Na tym etapie możesz zaktualizować bibliotekę Lessons Learned Library, bazę wiedzy DRIVER+, a także platformę Portfolio of Solutions.

Bardzo ważni są także dostawcy rozwiązań. Poinformuj ich, co sądzisz o ich „produktach” – z pewnością będą wdzięczni za każdą informację, która pomoże im w dalszym rozwoju dostępnej oferty. Nie zapomnij też o badaczach. Często mają oni jedynie dostęp do danych teoretycznych, warto więc podzielić się z nimi wynikami uzyskanymi w warunkach rzeczywistych.

Metody

Spotkanie, portale społecznościowe,
strona internetowa
artykuł w prasie, konferencje,
ocena societal impact assessment,
etyka badań

 

Narzędzia
Wkład

Odpowiedzi

Rezultat

Wpisy na Twitterze, artykuł w prasie,
treść strony internetowej, artykuł w czasopiśmie, zaktualizowana biblioteka
Lessons Learned Library itp.

Lista Kontrolna
  • Uzupełniono bibliotekę Lessons Learned Library
  • Zaktualizowano bazę wiedzy
  • Zaktualizowano platformę Portfolio of Solutions
  • Sporządzono dokumentację wewnętrzną
  • Rozpowszechniono informacje wewnątrz organizacji
  • Sporządzono dokumentację zewnętrzną
  • Rozpowszechniono informacje na zewnątrz organizacji
  • Przy komunikowaniu rezultatów należy wziąć pod uwagę ograniczenia prawne dotyczące rozwiązań. Rezultaty ewaluacji należy zawsze interpretować i omawiać w kontekście Trialu.