This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Głównym celem portfolio rozwiązań
– Portfolio of Solutions (PoS) – jest
gromadzenie informacji na temat
innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie
zarządzania kryzysowego
Właściciel TrialU
Koordynator ewaluacji
Koordynator UCZESTNIKÓW
Koordynator techniczny

INFORMACJE o NARZĘDZIU

PRZEZNACZENIE
NARZĘDZIA

Portfolio of Solutions to internetowa platforma, której celem jest dokumentowanie wszystkich informacji dotyczących rozwiązań w dziedzinie zarządzania kryzysowego w całej Europie w sposób zapewniający różnym interesariuszom łatwy do nich dostęp. PoS ma też za zadanie ujednolicić język branżowy poprzez zastosowanie wspólnego słownictwa ujętego we wstępnie określonej taksonomii, tak aby specjaliści ZK, właściciele rozwiązań, praktycy ZK i właściciele Triali mogli posługiwać się tymi samymi pojęciami. Metodologia Trial Guidance Methodology opisuje podejście złożone z sześciu kroków – jest to iteracyjny proces przygotowania do Trialu, w którym ostatni krok zakłada wybór odpowiednich rozwiązań do przetestowania w danym Trialu. Główną rolą PoS jest umożliwienie właścicielom Trialu i praktykom ZK wyboru rozwiązań, łącząc rozwiązania z funkcjami ZK, aby można je było dopasować do zdefiniowanych luk.

Inną ważną funkcją PoS jest zapewnienie platformy, na której dostawcy mogą zareklamować swoje nowatorskie rozwiązania i w ten sposób zwiększyć szanse na wykorzystanie ich w Trialu lub w działaniach operacyjnych przez praktyków ZK. PoS umożliwia także dodanie opisów potencjalnych przypadków zastosowania, które pozwolą przekazać dodatkowe informacje na temat wykorzystania poszczególnych rozwiązań w praktyce.

Wyszukiwarka na platformie PoS pozwala na łatwe wyszukiwanie spośród dużej liczby rozwiązań z zastosowaniem opcjonalnych filtrów zawężających wyniki wyszukiwania. W przyszłości PoS ma się stać niezależnym projektem, tak aby informacje o potencjalnych rozwiązaniach bieżących, rzeczywistych problemów zarządzania kryzysowego były zawsze dostępne, gdy są potrzebne.

Portfolio of Solutions zapewnia możliwość opisania rozwiązania w ustandaryzowany sposób. Właściciel rozwiązania może określić, na jakim etapie innowacji aktualnie znajduje się jego rozwiązanie, jaki jest jego poziom gotowości, do której fazy cyklu zarządzania kryzysowego jest przeznaczone i w jakiej skali kryzysu może znajdować zastosowanie. Platforma ta jest także okazją do przekazania informacji o normach, jakie spełnia dane rozwiązanie, a także umożliwia zapisanie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej rozwiązania, takiej jak podręczniki użytkownika, instrukcje instalacji/konfiguracji itp. Dostawcy rozwiązań mogą także opisać przypadki zastosowań obejmujące określone funkcje ZK. PoS umożliwia ponadto dodanie odnośników zarówno do wewnętrznych Triali DRIVER+, jak i eksperymentów zewnętrznych, które stanowią dodatkowe źródło informacji o tym, jak dane rozwiązanie sprawdziło się w prawdziwych warunkach.

Właścicielom Triali i praktykom ZK wyszukiwarka PoS pozwala łatwo znajdować odpowiednie rozwiązania dzięki funkcji filtrowania informacji przekazanych przez właściciela rozwiązania oraz wyraźnemu wskazaniu, których funkcji ZK dotyczy dane rozwiązanie. Strona PoS z podsumowaniem rozwiązań oparta jest na interfejsie API wyszukiwarki, który stosuje algorytmy głębokiego wyszukiwania umożliwiające przeszukiwanie wszystkich elementów opisanego rozwiązania pod kątem odpowiednich pojęć. W ten sposób użytkownik otrzymuje szybko szczegółowe wyniki wyszukiwania i może filtrować rozwiązania według funkcji ZK, co pozwala mu łatwo dopasować je do luk badanych w danym Trialu. Platforma PoS została także wyposażona w funkcję eksportowania danych do formatu PDF, co pozwala na łatwe uzyskanie informacji do dalszego wykorzystania. Funkcję tę można połączyć z wyszukiwarką, aby generować pliki PDF zawierające określone przez użytkownika informacje stanowiące np. opis pojedynczego rozwiązania lub opis wszystkich rozwiązań dotyczących tych samych funkcji ZK. Wbudowana funkcja pomocy przeznaczona jest zarówno dla właścicieli rozwiązań, którzy chcą jak najlepiej opisać swoje rozwiązanie, jak i dla właścicieli Triali chcących wybrać odpowiednie rozwiązania do porównania w ramach Trialu.

Docelowo Portfolio of Solutions ma się stać platformą, na której kolejne pokolenia praktyków ZK będą mogły znaleźć informacje dotyczące rozwiązań eliminujących bieżące luki w dziedzinie zarządzania kryzysowego, a także odkrywać nowatorskie rozwiązania oferowane przez właścicieli rozwiązań, które pomogą im stawić czoła pojawiającym się problem.