This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Faciliteer gegevensuitwisseling tussen
simulatoren en om oplossingen te voeden,
zodat er een fictief incident (crisis) kan
worden gecreëerd
Trialeigenaar
Evaluatiecoördinator
Technisch coördinator
Oplossingsleveranciers

over

waar dit hulpmiddel
voor DIENT

De trialdeelnemers en de oplossingen en verouderde systemen die zijn aangesloten op de Common Information Space (CIS) hebben doorgaans informatie nodig van een fictieve crisis(bijvoorbeeld het aantal middelen dat aanwezig is op een bepaalde verzendlocatie of de gedetailleerde informatie van slachtoffers op de plaats van het incident).

De Common Simulation Space (CSS) is het onderdeel binnen de Test-bed Technical Infrastructure dat een kader biedt voor simulatoren om gezamenlijk een simulatiewereld te genereren en te onderhouden die nodig is voor de oplossingen (en verouderde systemen) en de deelnemers om een ​​voldoende realistisch beeld te krijgen van de fictieve crisisdie ze moeten beheren.

Afhankelijk van het trialscenario moeten simulatoren worden geselecteerd op basis van:

  • De vraag of oplossingen of verouderde systemen gegevens nodig hebben van de gesimuleerde crisis, die ze niet kunnen krijgen via andere oplossingen of verouderde systemen (bijvoorbeeld oplossing gevoed met een gesimuleerde overstromingsstatus).
  • De vraag of deelnemers extra informatie nodig hebben over de gesimuleerde crisis(bijvoorbeeld met eigen ogen zicht hebben op de crisis, gesimuleerd door een virtual reality-applicatie of door dit op fysieke items op een live oefenterrein in scène te zetten).
  • De vraag of informatie in het scenario vooraf moet worden berekend/gesimuleerd om realistisch te zijn (bijvoorbeeld een realistische progressie van een natuurbrand).

De Common Simulation Space stelt meerdere simulatoren in staat om zich van hun kant te richten op het behoud van de huidige toestand van de gesimuleerde wereld (d.w.z. de gesimuleerde waarheid van het incident en de wereld eromheen, bijvoorbeeld een overstromingssimulator die de voortgang van een overstroming door een regio bijhoudt en een middelensimulator die de posities van meerdere ambulances bijhoudt). Om statuswijzigingen te communiceren met andere simulatoren binnen de CSS, zijn zelf gecreëerde communicatieberichten toegestaan ​​binnen deze ruimte. Dit verschilt van de berichten die via de CIS worden verzonden, omdat de CIS beter is afgestemd op de huidige normen voor gegevensuitwisseling voor crisisbeheersing.

De CSS is aangesloten op de Trial Management Tool om de gesimuleerde wereld naar een gewenst scenario te leiden dat relevant is voor de trial. Dit hulpmiddel kan berichten sturen om de gesimuleerde wereld te veranderen, d.w.z. rechtstreeks door 'injects' verwerkte simulatoren. Bijvoorbeeld, om de dijkdoorbraak te initiëren, laat men een container ontploffen.

Simulatoren hebben allemaal hun eigen gegevensmodel van hoe ze de gesimuleerde wereld vertegenwoordigen. Met de CSS kunnen deze simulatoren een vorm van communicatie overeenkomen dat de simulatoren begrijpen om een ​​gemeenschappelijke gesimuleerde wereld te creëren en te onderhouden.

Naast de CSS is er ook de Common Information Space (CIS) die wordt gebruikt om alle oplossingen en verouderde systemen op elkaar aan te sluiten. De CSS is niet rechtstreeks aangesloten op de CIS, maar via CIS-CSS gateways. Dit zorgt dat de twee ruimtes van gesimuleerde waarheid binnen de CSS en ervaren/gecommuniceerde waarheid binnen de CIS gescheiden worden gehouden, en stelt de gateways in staat om te beheersen welke informatie van de CSS naar de CIS stroomt. Bijvoorbeeld, als u geen sensoren of waarnemers in de buurt van de overstroming heeft (zoals gesimuleerd in de CSS), zou de overstromingskaart niet zichtbaar moeten zijn in het gemeenschappelijke operationele beeld. Pas na het sturen van een drone om het gebied te inspecteren, kan deze informatie via de drone beschikbaar worden gemaakt. De drone zelf krijgt echter wel een nauwkeurig beeld van de overstroming, zodat hij de huidige overstromingskaart kan berekenen en communiceren.

Op deze manier wordt een gedeelde ervaren waarheid aangeboden aan de oplossingen, die kan worden gebruikt bij verdere besluitvorming bij crisisbeheersing. Door een onjuiste waarneming, miscommunicatie of een falende sensor/oplossing kan de ervaren waarheid echter verschillen van de gesimuleerde waarheid. Filters om een ​​andere ervaren waarheid te creëren, kunnen worden geïmplementeerd in de CSS-CIS gateways, waardoor deelnemers niet de juiste informatie uit een simulator kunnen halen. Terwijl trial-/oefenpersoneel dus alle informatie van en in de simulatoren kan zien, kunnen deelnemers mogelijk slechts een deel van die informatie zien of kunnen ze opzettelijk onjuiste informatie ontvangen.

Technische gegevens
De CSS heeft dezelfde technische opstelling als de CIS (d.w.z. via een of meer Kafka-topics), en simulatoren kunnen erop worden aangesloten met dezelfde adapters als die beschikbaar zijn voor het aansluiten van oplossingen en verouderde systemen op de CIS. Beveiliging kan net zo goed aan de CSS als aan de CIS worden toegevoegd. De admin-tool wordt gebruikt om de CSS te configureren en te bewaken tijdens het proefdraaien.