This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Umożliwienie wymiany danych między
symulatorami oraz przekazywanie
danych do rozwiązań w celu stworzenia
fikcyjnego ZDARZENIA (kryzysu)
Właściciel TrialU
Koordynator ewaluacji
Koordynator techniczny
Dostawcy rozwiązań

INFORMACJE o NARZĘDZIU

PRZEZNACZENIE
NARZĘDZIA

W trakcie Trialu jego uczestnicy oraz rozwiązania i istniejące systemy podłączone do wspólnej przestrzeni informacyjnej – Common Information Space (CIS) – zwykle zasilani są informacjami pochodzącymi z fikcyjnego kryzysu (np. liczby dostępnych aktualnie sił i środków lub szczegółowych informacji na temat ofiar w miejscu wystąpienia zdarzenia).

Wspólna przestrzeń symulacyjna – Common Simulation Space (CSS) jest elementem infrastruktury Test-bed Technical Infrastructure. Stanowi ona ramę dla wspólnego generowania i utrzymania przez symulatory świata symulacji koniecznego do zastosowania rozwiązań (i istniejących systemów) oraz potrzebnego uczestnikom do uzyskania wystarczająco realistycznego wrażenia związanego z fikcyjnym kryzysem, z którym muszą sobie poradzić.

Zależnie od scenariusza Trialu symulatory wybiera się na podstawie następujących kryteriów:

  • czy rozwiązania lub istniejące systemy wymagają danych z symulowanego kryzysu, których nie mogą uzyskać z innych rozwiązań lub istniejących systemów (np. do modelu obliczeniowego przesyłane są dane wejściowe na temat rozwoju fikcyjnej powodzi);
  • czy uczestnicy potrzebują dodatkowych informacji na temat symulowanego kryzysu (np. z perspektywy ratownika za pomocą aplikacji do rzeczywistości wirtualnej lub poprzez upozorowanie go na żywo za pomocą fizycznej pozoracji;
  • czy informacje zawarte w scenariuszu muszą zostać wstępnie obliczone/poddane symulacji wstępnej dla uzyskania realizmu (np. realistycznego postępu pożaru lasów).

Przestrzeń Common Simulation Space (CSS) to narzędzie, dzięki któremu wiele symulatorów może skupić się na dostarczaniu poszczególnych fragmentów całości symulowanego świata (tzn. symulowanego stanu zdarzenia i otaczającego świata, np. symulator powodzi śledzi postęp powodzi w danym regionie, zaś symulator zasobów śledzi pozycje wielu karetek pogotowia). Aby możliwe było przekazywanie komunikatów o zmianie stanu do innych symulatorów w CSS, w przestrzeni tej dozwolone są samodzielnie generowane komunikaty. Różni się to od komunikatów przesyłanych za pośrednictwem CIS, ponieważ CIS stosuje się do aktualnych standardów wymiany danych w zarządzaniu kryzysowym.

Kierowanie symulowanym światem w stronę pożądanego scenariusza odpowiedniego dla danego Trialu wymaga, aby CSS było podłączone do narzędzia Trial Management Tool, które może wysyłać żądania zmiany symulowanego świata, czyli podgrywki (injects) przetwarzane bezpośrednio przez symulatory. Na przykład aby uruchomić przerwanie wału przeciwpowodziowego, można dokonać eksplozji pojemnika; można także skierować w miejsce zdarzenia 10 karetek pogotowia itp.

Każdy symulator posiada własny model danych dotyczący przedstawiania symulowanego świata. CSS pozwala symulatorom uzgodnić zrozumiałą dla nich formę komunikacji, aby mogły stworzyć i utrzymać wspólnie symulowany świat.

Oprócz CSS istnieje jeszcze wspólna przestrzeń informacyjna – Common Information Space (CIS), która służy do łączenia ze sobą wszystkich rozwiązań i istniejących systemów. CSS nie jest połączone bezpośrednio z CIS – połączenie zapewniają tzw. bramki CIS–CSS. Dzięki temu dwie przestrzenie symulowanej rzeczywistości w ramach CSS i postrzeganej/komunikowanej rzeczywistości w ramach CIS są od siebie odseparowane, co pozwala bramkom kontrolować, jakie informacje z CSS przepływają do CIS. Na przykład jeżeli w pobliżu powodzi (symulowanej w CSS) nie ma żadnych czujników ani obserwatorów, wówczas wspólny obraz rozwoju sytuacji operacyjnej nie powinien pokazać mapy powodzi. Dopiero po wysłaniu drona do przeprowadzenia inspekcji obszaru informacje te zostaną udostępnione za jego pośrednictwem. Sam dron otrzymuje jednak dokładny obraz powodzi, aby mógł przetworzyć i przesłać aktualną jej mapę.

W ten sposób rozwiązania otrzymują wspólną postrzeganą rzeczywistość, na podstawie której podejmowane są dalsze decyzje dotyczące zarządzania kryzysowego. Jednak w prawdziwym świecie nie wszystkie dane docierające do centrów zarządzania kryzysowego są prawdziwe. Dzieje się tak ze względu na niepoprawną obserwację, błędy komunikacyjne lub awarie czujników – rzeczywistość postrzegana może różnić się od rzeczywistości faktycznej. Na bramkach CSS–CIS można zastosować filtry mające na celu fałszowanie rzeczywistości postrzeganej poprzez ograniczenie możliwości otrzymania przez uczestników poprawnych informacji z symulatora. Wówczas mimo że personel Trialu/ćwiczenia widzi wszystkie informacje pochodzące z symulatorów, sami uczestnicy mogą widzieć jedynie część tych informacji albo celowo otrzymywać informacje niezgodne z prawdą.

Szczegółowe informacje techniczne
CSS ma taką samą konfigurację techniczną jak CIS (tzn. realizowaną za pomocą jednego lub więcej tematów Kafka), a symulatory mogą zostać do niego podłączone za pomocą takich samych adapterów, jak te służące do podłączania rozwiązań i istniejących systemów do CIS. Zabezpieczenia można dodać do CSS podobnie jak do CIS. Do konfigurowania CSS i jego monitorowania podczas uruchomienia Trialu służy narzędzie administratora.