This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Geeft u inspiratie,
voobeelden en richtlijnen
tijdens de voorbereidingsfase
TRIALEIGENAAR
EVALUATIECOÖRDINATOR
CrisisbehEERSINGSCOÖRDINATOR

over

waar dit hulpmiddel
voor DIENT

De DRIVER+ kennisbank, in zijn huidige versie, bevat de resultaten van een systematische literatuurreview (SLR) van trialachtige gebeurtenissen op het gebied van crisismanagement die in het afgelopen decennium zijn uitgevoerd.

De SLR-aanpak is een middel om de vertekening van studieselectie, gegevensextractie en presentatie te reduceren en om een ​​hoge kwaliteit te garanderen, omdat het reproduceerbaar is dankzij de systematische en goed gedocumenteerde procedure. De kennis van de relevante geïdentificeerde bronnen werd verzameld in codeboeken. Deze codeboeken bevatten tien verschillende categorieën, die zijn aangevuld op basis van de analyse van de literatuur: doelstelling, onderzoeksvraag, planning en afwijking, onderzoeksmethode, statistieken en KPI's, gegevensverzamelingsplan, gegevensanalyse, ethische procedures, resultaten en methodologische geleerde lessen. Door de kennis op deze systematische manier te herschikken ontstond er een database die kan worden doorzocht door middel van een zoekopdracht op trefwoord. Het doel is om iedereen die geïnteresseerd is in het uitvoeren van een trial te ondersteunen door de state-of-the-art te laten zien binnen de categorieën die relevant zijn in de voorbereidingsfase.

Aangezien elk tijdschriftartikel een ID heeft gekregen, kunnen ze in een database worden ingevoerd die op twee manieren op trefwoord kan worden doorzocht:

Stap 1: Horizontaal zoeken - zoek naar elk codeboek met informatie over bijvoorbeeld 'serious games' in de statistieken en KPI's op dezelfde manier als eerder uitgelegd voor de onderzoeksmethode. Resultaten zullen zich in hetzelfde attribuut bevinden - in dit voorbeeld nu het attribuut statistieken en KPI's (in geel gemarkeerd). Deze resultaten kunnen bijvoorbeeld in een lijst worden weergegeven met de ID en de informatie over statistieken.

Stap 2: Verticaal zoeken - bekijk opnieuw het hele codeboek voor één. Het is de bedoeling om de mogelijkheid te bieden om meer relevante informatie over een specifieke ID te ontdekken dan hier staat weergegeven, en misschien zelfs de gebruiker te motiveren om dieper te gaan en het hele document en het onderliggende onderzoek te lezen.

Ga dus naar de TGT en probeer het uit! U zult zien dat het u zal inspireren!