See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Anda teile inspiratsiooni,
näiteid ja juhiseid
ettevalmistusfaasis
ÕPPUSE TRIAL OMANIK
HINDAMISKOORDINAATOR
PRAKTIKUTE KOORDINAATOR

TEAVE

MIS TÖÖRIIST
SEE ON

DRIVER+ teadmusbaas oma praeguses versioonis sisaldab süstemaatilist kirjanduse ülevaadet (SLR) kriisireguleerimise valdkonna õppuselaadsetest sündmustest viimase kümne aasta vältel.

SLR aitab vähendada uuringu valiku, andmete väljavõtte ja esitamise kallutatust ning tagada kõrget kvaliteeti, sest see on oma süstemaatilise ja hästi dokumenteeritud protseduuri tõttu hästi korratav. Teadmised asjakohastest tuvastatud allikatest on kogutud koodiraamatutesse. Koodiraamatud sisaldavad kümmet eri kategooriat, mis täideti lähtuvalt kirjanduse analüüsist: eesmärk, uurimisküsimus, planeerimine ja kõrvalekalded, uurimismeetod, mõõtestandardid ja KPI-d, andmekogumiskava, andmete analüüs, eetilised protseduurid, tulemused, saadud metodoloogilised õppetunnid. Teadmiste süstemaatilise ümberkorraldamise käigus loodi andmebaas, milles saab võtmesõnadega otsinguid teha. Eesmärk on toetada kõiki, keda huvitab õppuse Trial läbiviimine, näidates neile ettevalmistusfaasis oluliste kategooriate kohta parimat ja uusimat andmeanalüüsi. Kuna igale teadusartiklile on antud kordumatu ID, saab need sisestada andmebaasi, kus saab kahel viisil võtmesõnadega otsinguid teha:

1. etapp: Horisontaalne otsing – otsige kõiki koodiraamatuid, mis sisaldavad tõsimänge mõõtestandardite ja KPI-de kohta, samamoodi nagu me eelnevalt kirjeldasime uurimismeetodite kohta. Tulemused on samas atribuudis – antud näite puhul on selleks mõõtestandardite ja KPI atribuut (näidatud kollaste kastidega). Tulemusi saab tagasi nõuda näiteks loendina, mis sisaldab ID-d ja mõõtestandardeid.

2. etapp: Vertikaalne otsing – otsige uuesti tervest koodiraamatust ühte ID-d, tervet ennikut. Mõte on teha võimalikuks avastada asjakohasemat teavet, nagu siinkohal kirjeldatud, kindla ID kohta, ja motiveerida kasutajaid sügavuti minema ning tutvuma kogu artikli ja selle taga oleva uurimistööga.

Minge TGT-sse ja proovige järele! Te saate sealt kindlasti inspiratsiooni!