See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

TGT pakub teile abi TGM-i
rakendamisel
ÕPPUSE TRIAL OMANIK
HINDAMISKOORDINAATOR
PRAKTIKUTE KOORDINAATOR
TEHNILINE KOORDINAATOR

TEAVE

MIS TÖÖRIIST
SEE ON

TGT on veebipõhine tarkvaratööriist, mis on välja töötatud õppuste Trial omanike ja kõrgema taseme kriisireguleerijate toetamiseks TGM-i rakendamisel õppuste erinevates faasides.

See on tuletatud otse TGM-ist ja tagab, et praktikute vajadused ja õppuste eesmärgid täidetakse, järgides ettevalmistusfaasis määratletud kuut etappi. TGT võimaldab ka iga etapi tulemust valideerida ning veenduda, et etapid on ettenähtud viisil ellu viidud. Arvestades asjaolu, et TGM on oma loomult keerukas teema, nõuab selle tõhus ja edukas rakendamine süstemaatilist juhendamist, mida see tööriist ka pakub. TGT on lisaks ka teadmusbaas, mis sisaldab DRIVER+ süstemaatilise kirjanduse ülevaate (Systematic Literature Research, SLR) tulemusi ning varasemate õppustega Trial saadud õppetunde. Tööriist areneb ja pareneb projekti käigus ning eesmärk on muuta see tulevaste kriisijuhtide põlvkonna parimaks tugitööriistaks kõigis õppuse Trial faasides. 

TGT eesmärk on lihtsustada operatiivsete (päriseluliste) kriisireguleerimise probleemide tuvastamist, pakkudes selleks loendit eelnevalt määratletud ja andmebaasi salvestatud probleemkohtadest, mida saab uuesti kasutada ning lisaks aitab see uute probleemide määratlemisel. Iga probleemkoht on seotud kriisireguleerimise funktsioonidega, mis on samas ka osa lahenduse kirjeldustest, salvestatuna PoS-i ja võimaldades nii tööriistade vahelist integratsiooni.

TGT toob näiteid õppuse Trial eesmärkide kohta ja aitab kasutajatel neid määratleda. Tööriist pakub varasemate kogemuste põhjal juhiseid, mida teha ja mida mitte teha, ning aitab formuleerida struktureeritud ja pragmaatilisi andmekogumiskavasid õppuse tulemuste hindamiseks sihtotstarbeliste tegevusmallide abil. Samuti võimaldab see kasutajatel formuleerida õppuste Trial stsenaariume ja hoiab need tulevaseks kasutamiseks alles.  

TGT toob näiteid õppuse Trial eesmärkide kohta ja aitab kasutajatel neid määratleda. Tööriist pakub varasemate kogemuste põhjal juhiseid, mida teha ja mida mitte teha, ning aitab formuleerida struktureeritud ja pragmaatilisi andmekogumiskavasid õppuse tulemuste hindamiseks sihtotstarbeliste tegevusmallide abil. Samuti võimaldab see kasutajatel formuleerida õppuste Trial stsenaariume ja hoiab need tulevaseks kasutamiseks alles.  

Kriisireguleerimise funktsioonide taksonoomial põhinev otsimise ja sobitamise funktsioon on loodud hõlbustama võimalike lahenduste tuvastamist varem määratletud probleemkohtade alusel, mida saab õppuse jaoks kohandada. Lisaks tutvustab see tööriist testjuhtumeid, mida saab määratleda ja eri õppustel jagada, et aidata kriisireguleerimise praktikutel täita õppuste eesmärke ja vastata uurimisküsimustele. Õppuste Trial omanikud koos oma meeskondadega saavad seda tööriista üheaegselt kasutada koostöö parandamiseks.  

TGT-s on tallel ka õppetunnid, mis on igast õppusest Trial saadud, ja nendega saab tutvuda, et soodustada kriisireguleerimise ühtset arusaama üle kogu Euroopa. Tööriista üks põhifunktsioone on PDF-formaadis eksportimine, et andmeid saaks TGT-st otse õppuse tegevuskavasse tõsta. Kasutajale on igal etapil kättesaadav integreeritud abi, mis annab tuge ja näidiseid selle kohta, mida on vaja teha. Pikas plaanis on TGT-s eesmärgiks luua süstemaatilised ja juhitavad protseduurid, mis hindavad potentsiaalselt innovaatilisi lahendusi.