This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Verzekeren dat de gegevens
die u nodig hebt, op alle
mogelijke manieren kunnen
worden verzameld
3 dagen
Trialeigenaar (leider)
CrisisbehEERSINGs­coördinator
evaluatiecoördinator
technisch coördinator
CM-professionals
overige trialdeelnemers

IN HET KORT

WAAR DEZE STAP
OVER GAAT

Dry run 2 is een volledige test: een algemene test ter voorbereiding op de echte trial. In deze stap worden het trial-ontwerp en alle voorzieningen van de Test-bed Technical Infrastructure getest op de locatie(s) waar de daadwerkelijke trial zal plaatsvinden. Het gaat hierbij zowel om technische als niet-technische kwesties. Het doel is om te testen of (a) aanpassingen die aan het einde van dry run 1 zijn vastgelegd, op de juiste manier zijn geïmplementeerd, en (b) of de opstelling als geheel naar behoren functioneert. Voer ook een dry run uit van de training van oplossingen met de beschikbare CM-professionals!

DIEPGAAND

ALLES WAT U MOET WETEN
OVER DEZE STAP

Dit is de volledige generale repetitie van uw trial - alleen met een beperkt aantal deelnemers. Daarom moet u proberen zo realistisch mogelijk te werk te gaan! Dit betekent dat u een echte generale repetitie moet uitvoeren, met alle systemen in gebruik, alle 'injects' 'geïnjecteerd', alle waarnemers op hun plaats en elke rol van crisisprofessional uitgevoerd door een bekwaam persoon (misschien kunnen uw trialdeelnemers de dry run niet meemaken; zorg dus dat de vervanger voldoende op de hoogte is om een ​​volledige generale repetitie te kunnen uitvoeren!). 

Het belangrijkste doel van dry run 2 is te zorgen dat alle gegevens daadwerkelijk kunnen worden verzameld. U moet dus allerlei soorten gegevens maken om te zien of de verzameling ervan wel of niet werkt. Daarom ligt uw belangrijkste focus op de Observer Support Tool, de gegevensverzameling via oplossingen en de Test-bed Technical Infrastructure en moet u ervoor zorgen dat de vragenlijsten voor de deelnemers gereed en begrijpelijk zijn. Als iets niet werkt, analyseer dan of u het echt nodig hebt en u de extra inspanning kunt veroorloven om het van de grond te krijgen.  

Na dry run 2 mogen geen veranderingen meer worden aangebracht! Het uiteindelijke doel is om te stoppen met coderen en het scenario telkens aan te passen. Als iets niet werkt zoals gepland, identificeer dan relevante wijzigingsverzoeken en, eenmaal uitgevoerd, test ze naar behoren vóór de daadwerkelijke trial. Het is ook erg belangrijk om vooruit te plannen voor de kennisverspreidings- en communicatieactiviteiten, catering, veiligheid, etc. Druk ook alle benodigde lijsten, instructies, plannen enz. af.  

Methoden
Input

Trialscenario/-script, waarnemersbladen

Output

Goedgekeurd script, geteste observaties,
goedgekeurde technische opstelling

Checklist
  • Gegevensverzamelingsplan & evaluatieplan voor de laatste keer herzien
  • Scenario en 'injects' voor de laatste keer herzien
  • Oplossing en technische integratie bevestigd
  • Lokale aanpassing van de Test-bed Technical Infrastructure bevestigd
  • Oplossingen goedgekeurd voor de trial
  • Lijst van externe belanghebbenden bevestigd
  • Kennisverspreidings- en communicatieactiviteiten uitgevoerd
  • Behandel alle juridische en ethische kwesties opnieuw en onderzoek of er nieuwe problemen naar voren zijn gekomen. Omdat er waarnemers aanwezig zijn, moet u ervoor zorgen dat juridische en ethische kwesties aan de orde komen (bijvoorbeeld door middel van formulieren voor geïnformeerde toestemming of geheimhoudingsovereenkomsten). Geef aandacht aan potentiële gevolgen voor de samenleving, die tijdens de oplossingsselectie aan het licht zijn gekomen.