This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Beoordelen
van innovatieve
sociotechnische
oplossingen door
objectieve gegevens te
verzamelen
3 dagen
Trialeigenaar (leider)
CrisisbehEERSINGs­coördinator
evaluatiecoördinator
technisch coördinator
CM-professionals
overige trialdeelnemers

IN HET KORT

WAAR DEZE STAP
OVER GAAT

In deze stap wordt de trial uitgevoerd. Tijdens de trial worden allerlei gegevens verzameld, zoals beschreven in het gegevensverzamelingsplan.

DIEPGAAND

ALLES WAT U MOET WETEN
OVER DEZE STAP

Voer uw trial uit! U heeft alles voorbereid en geoefend. Nu is het tijd om uw gegevens te verzamelen en de oplossingen te beoordelen waarmee de tekortkoming kan worden verholpen. 

Eerst moet u zorgen dat iedereen de training over de oplossingen volgt en iedereen voldoende tijd geeft om vertrouwd te raken met de functionaliteiten zelf en met de schets van het scenario. Geef de deelnemers de tijd om de oplossing beter te leren kennen en er vragen over te stellen.  

Zorg ten tweede dat alle technische apparatuur werkt en het allerbelangrijkste: dat de gegevens daadwerkelijk worden verzameld! Dit is de reden voor al het harde werk dat u hebt verricht tijdens de voorbereidingen voor de trial. Controleer dus de Test-bed Technical Infrastructure en oplossingen. Vooral als ze bijvoorbeeld opnieuw moeten worden opgestart. Als u onder tijdsdruk staat, is het beter om een ​​sessie te laten vallen dan de deelnemersvragenlijst te schrappen.
 

Methoden

Gegevensverzameling aan de hand
mvan verschillende methoden (kwalitatief en kwantitatief), societal impact assessment,
onderzoeksethiek

Input

Trialscenario/-script

Output

Onbewerkte gegevens - resultaten van
uw meting

Checklist
  • Alle systemen functioneel
  • Elke vorm van gegevensverzameling getest en bevestigd
  • Oplossingstraining uitgevoerd
  • Trialmateriaal afgedrukt en gedistribueerd
  • Waarnemersbriefing uitgevoerd
  • Deelnemers gebriefd
  • Zorg dat alle formulieren en overeenkomsten met betrekking tot ethische of juridische kwesties aanwezig zijn (bijvoorbeeld geïnformeerde toestemming en AVG-kwesties). Als het om onderzoek en ontwikkeling gaat, zorg dan dat iedereen een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend