This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Ervoor zorgen dat
iedereen op dezelfde lijn
staat, dat alle benodigde
functionaliteiten
worden beschreven en de
gegevensverzameling is
vastgelegd
3 DAGEN
evaluatiecoördinator (leider)
CrisisbehEERSINGscoördinator
technisch coördinator
trialeigenaar

IN HET KORT

WAAR DEZE STAP
OVER GAAT

De Trial Integration Meeting (TIM) is bedoeld om afstemming te bereiken over de perspectieven van de crisisprofessionals, oplossingsleveranciers en trialcommissie. Om u te helpen het latere trialscript op te stellen, bespreken de deelnemers hoe de oplossingen in de activiteiten van de hulpverleners, de vereiste informatie-uitwisseling en de gegevensverzameling en evaluatiecriteria kunnen worden geïntegreerd om de trialdoelstellingen aan te pakken.

DIEPGAAND

ALLES WAT U MOET WETEN
OVER DEZE STAP

Dit zal de eerste fysieke ontmoeting zijn met alle oplossingsleveranciers, de Test-bed Technical Infrastructure en CM-professionals. Gebruik de tijd dus voor het volgende: zorg dat mensen elkaars behoeften begrijpen - crisisprofessionals moeten de oplossing begrijpen - oplossingsleveranciers moeten de tekortkomingen/processen/ behoeften in het CM begrijpen. Op basis van de baseline en de oplossingsfunctionaliteiten kunt u gebruikssituaties voor oplossingen definiëren. Die situaties worden overgedragen naar de innovatielijn. Dit is de basis waarop u gegevensuitwisseling kunt bespreken - zowel met crisisprofessionals als met de Test-bed Technical Infrastructure (welke gegevens & hoe). Houd rekening met metingen en uw evaluatieaanpak!

Methoden

Interviews, bespreking, in kaart brengen
van proces, societal impact
assessment
, onderzoeksethiek

Input

Trialcontext, oplossingsinfo; baseline
& concept innovatielijn

Output

Duidelijke omschrijving van de behoeften van de crisisprofessional en de oplossingen,
innovatielijn, gegevensintegratieplan,
scenario-input

Checklist
  • Een eerste lijst van externe belanghebbenden gemaakt
  • Geavanceerde concept-baseline gereed
  • Concept innovatielijn voorbereid
  • Concept gegevensintegratieplan voor oplossingsleveranciers en het personeel van de Test-bed Technical Infrastructure opgesteld
  • Concept oplossingsinteractieplan opgesteld
  • Gebruikssituaties per oplossing en hoofdgebeurtenis geformuleerd
  • Voorlopig gegevensverzamelingsplan en evaluatieaanpak gecontroleerd op haalbaarheid  
  • Zorg dat, aangezien dit de eerste fysieke werkvergadering is tussen oplossingsleveranciers en de trialcommissie, juridische kwesties die relevant zijn voor de samenwerking (bijvoorbeeld geheimhoudingsovereenkomst) worden besproken. Als er tijdens het oplossingsselectieproces geen SIA werd uitgevoerd, is dit een goed moment om dit te doen.