This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Testen van de technische
opstelling en uw
gegevensverzameling en
testen van de training voor
oplossingen
3 dagen
technisch coördinator (leider)
evaluatiecoördinator
CrisisbehEERSINGscoördinator
trialeigenaar
oplossingsleveranciers
CM-professionals

IN HET KORT

WAAR DEZE STAP
OVER GAAT

In deze stap worden het trial-ontwerp en alle voorzieningen van de Test-bed Technical Infrastructure getest op de locatie(s) waar de daadwerkelijke trial zal plaatsvinden. Het gaat hierbij zowel om technische als niet-technische kwesties. Het doel is om te testen of de resultaten van alle zes stappen correct zijn geïmplementeerd en duidelijk zijn voor de betrokken belanghebbenden en/of gebruikers. Omdat dit is gericht op functionaliteit, kunt u beginnen met de gebruikssituaties en vervolgens het hele scenario doorlopen.

DIEPGAAND

ALLES WAT U MOET WETEN
OVER DEZE STAP

Deze stap omvat de laatste tests en aanpassing van elk trialsubsysteem en moet eindigen met een volledige dry run van de trial.  

Vanuit een technisch perspectief: zorg dat de Test-bed Technical Infrastructure operationeel is onder de omstandigheden die voor de trial is vereist: op locatie, met alle noodzakelijke oplossingen aangesloten. Voer een stress-test uit. Probeer alle benodigde soorten input uit - zelfs die een creatieve eindgebruiker zou kunnen bedenken. Mensen houden zich meestal niet aan het script, vooral omdat ze het niet in korte tijd uit hun hoofd kunnen leren.  

Terwijl het technische team aan het opbouwen is, kunt u uw 'injects' nog eens doornemen (de dingen die moeten gebeuren om het tekortkomingsgedrag te activeren). Test die 'injects'! Controleer daarbij of u echt de gegevens kunt verzamelen die u moet verzamelen (binnen de Test-bed Technical Infrastructure, de oplossingen en met behulp van menselijke waarnemers). Op basis van deze test kunt u het aantal waarnemers dat u nodig hebt aan de ruimten en tijdstippen toewijzen - en de instructie voor hun waarneming noteren. Neem uiteindelijk voldoende tijd om van iedereen te horen wat goed werkte en waar er ruimte is voor verbetering. Maak een to-do-list met duidelijke opdrachten en start de voorbereiding van dry run 2. 

Methoden

Technische test, rollenspel

Input

Output van de TIM en gedetailleerd scenario

Output

Proof-of-concept voor gegevensverzameling
en evaluatieplan, to-do-list

Checklist
  • Gegevensverzamelingsplan & evaluatieaanpak in de praktijk herzien
  • Scenario en 'injects' in de praktijk herzien
  • Training over oplossingen getest
  • Gereedheidsreview van oplossingen en technische integratie uitgevoerd
  • Lokale aanpassing van de Test-bed Technical Infrastructure herzien
  • Oplossingen goedgekeurd
  • Benodigde rollen in de praktijk herzien
  • Zorg dat juridische (bijvoorbeeld AVG) en ethische kwesties (bijvoorbeeld gebruik van echte tweets) met betrekking tot de oplossingen aan bod komen.