This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Sprawdzenie, czy potrzebne
dane da się rzeczywiście
zebrać wszystkimi
zaplanowanymi metodami
3 dni
Właściciel TrialU (lider)
koordynator UCZESTNIKÓW
koordynator ewaluacji
koordynator techniczny
Praktycy ZK
inni uczestnicy TrialU

W SKRÓCIE

CZEGO DOTYCZY
TEN KROK?

Próba Dry Run 2 stanowi pełny test: jest to ostateczny, kompleksowy test gotowości wykonywany w ramach przygotowania do Trialu. W tym kroku projekt Trialu i wszystkie przygotowania związane z infrastrukturą test-bed technical infrastructure są testowane w miejscach i w skali, w jakiej będą się odbywały podczas właściwego wydarzenia. Testy dotyczą zarówno strony technicznej, jak i nietechnicznej. Celem jest przetestowanie, czy (a) korekty zalecone pod koniec próby dry run 1 zostały odpowiednio wdrożone oraz (b) czy przyjęta konfiguracja funkcjonuje poprawnie jako całość. Próba dry run powinna obejmować także szkolenie z wykorzystania rozwiązań przeprowadzone z udziałem dostępnych praktyków ZK.

SZCZEGÓŁY

CO TRZEBA WIEDZIEĆ
o TYM KROKU

Jest to pełna próba generalna Trialu – jedyna różnica polega na tym, że odbywa się ona z ograniczoną liczbą uczestników. Dlatego należy zapewnić możliwie jak największy realizm. Oznacza to: prawdziwy przebieg procesu, obejmujący uruchomienie i gotowość wszystkich systemów, wysłanie wszystkich podgrywek, obecność wszystkich obserwatorów i odegranie roli każdego praktyka przez kompetentną osobę (być może praktycy uczestniczący w Trialu nie będą mogli wziąć udziału w próbie dry run – należy zatem upewnić się, że osoby wykorzystane w ich zastępstwie posiadają wiedzę wystarczającą do przeprowadzenia pełnej próby generalnej).  

Głównym celem próby dry run 2 jest zorganizowanie ostatecznego sprawdzianu zdolności do zebrania wszystkich danych. Dlatego właśnie należy wygenerować wszystkie rodzaje danych, aby przekonać się, czy są rejestrowane bądź obserwowane zgodnie z założeniami, czy nie. W tym przypadku należy zatem skoncentrować się głównie na narzędziu Observer Support Tool, zbieraniu danych za pośrednictwem testowanych rozwiązań i infrastruktury test-bed technical infrastructure oraz na tym, aby kwestionariusze dla uczestników były gotowe i zrozumiałe. Jeżeli coś nie działa, należy się zastanowić, czy element ten jest naprawdę niezbędny i czy warto jest zadać sobie dodatkowy trud natychmiastowego poprawiania go.  

Po próbie Dry Run 2 nie należy wprowadzać już żadnych zmian! Zależy nam bowiem na tym, aby na tym etapie zakończyć kodowanie i zmienianie scenariusza. Jeżeli kluczowy element nie zadziała zgodnie z planem, należy wskazać, jakie stosowne zmiany są absolutnie konieczne, a po ich wprowadzeniu dokładnie je przetestować przed realizacją faktycznego Trialu. Bardzo ważne jest także zaplanowanie z wyprzedzeniem działań związanych z rozpowszechnianiem informacji i komunikacją, wyżywienia, kwestii bezpieczeństwa itp. Należy również wydrukować wszystkie potrzebne listy kontrolne, instrukcje, plany itp.  

Metody
Wkład

Scenariusz Trialu, formularze obserwatorów

Rezultat

Zatwierdzony scenariusz, przetestowane
obserwacje, atwierdzone przygotowanie techniczne

Lista Kontrolna
  • Przeprowadzono ostateczną weryfikację planu zbierania danych & planu ewaluacji
  • Przeprowadzono ostateczną weryfikację scenariusza i podgrywek
  • Potwierdzono gotowość rozwiązań i integrację techniczną
  • Potwierdzono pełną gotowość adaptacji lokalnej infrastruktury technicznej
  • Rozwiązania zostały ostatecznie dopuszczone do udziału po wykazaniu pełnej gotowości
  • Potwierdzono obecność interesariuszy zewnętrznych
  • Przeprowadzono działania związane z rozpowszechnianiem informacji i komunikacją
  • Należy ponownie wziąć pod uwagę wszelkie kwestie prawne i etyczne oraz sprawdzić, czy nie pojawiły się nowe. Ponieważ obecni są obserwatorzy, należy dopilnować wszelkich kwestii prawnych i etycznych związanych z ich udziałem w Trialu (np. formularze świadomej zgody i umowy o zachowaniu poufności). Należy także dodatkowo zbadać potencjalne oddziaływania społeczne ujawnione podczas wyboru rozwiązania.