This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Ocena innowacyjnych
rozwiązań
socjotechnicznych
poprzez ZEBRANIE
obiektywnych danych
3 dni
Właściciel TrialU (lider)
koordynator UCZESTNIKÓW
koordynator ewaluacji
koordynator techniczny
Praktycy ZK
inni uczestnicy TrialU

W SKRÓCIE

CZEGO DOTYCZY
TEN KROK?

W tym kroku Trial jest przeprowadzany. Podczas Trialu zbierane będą wszystkie rodzaje danych opisane w planie zbierania danych.

SZCZEGÓŁY

CO TRZEBA WIEDZIEĆ
o TYM KROKU

Czas przeprowadzić Trial! Przygotowałeś i przetestowałeś już wszystkie elementy. Teraz nadeszła pora na zebranie danych w celu przeprowadzenia oceny rozwiązań mogących odpowiedzieć na zidentyfikowaną lukę.  

Po pierwsze: należy przeprowadzić szkolenie dotyczące testowanych rozwiązań i dać wszystkim wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z  ich poszczególnymi funkcjonalnościami oraz z ogólnym zarysem scenariusza. Uczestnicy muszą mieć czas na bezpośrednie zapoznanie się z testowanym rozwiązaniem oraz mieć możliwość zadawania pytań na jego temat. 

Po drugie: należy dopilnować, aby całe wyposażenie techniczne było uruchomione i gotowe do działania, a co najważniejsze – pamiętać o faktycznym zebraniu danych! To przecież jest cel wszystkich wysiłków włożonych w przygotowanie Trialu. Dlatego też należy sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury test-bed technical infrastructure oraz rozwiązań. Szczególnie jeżeli na przykład konieczne będzie ich awaryjne zamknięcie i ponowne uruchomienie. W przypadku działania pod presją czasu lepiej jest zrezygnować z jednej sesji niż z wypełniania kwestionariusza przez uczestników.
 

Lista Kontrolna
  • Wszystkie systemy są uruchomione i gotowe do działania
  • Przetestowano i potwierdzono każdy sposób zbierania danych
  • Przeprowadzono szkolenie na temat testowanego rozwiązania
  • Wydrukowano i rozpowszechniono materiały do Trialu
  • Przeprowadzono spotkanie informacyjne (tzw. briefing) dla obserwatorów
  • Przekazano instrukcje uczestnikom
  • Należy sprawdzić, czy przygotowano wszystkie formularze i umowy dotyczące zagadnień etycznych i prawnych (np. formularze świadomej zgody i zagadnienia związane z RODO). W przypadku prac badawczo-rozwojowych należy dopilnować, aby każdy podpisał umowę o zachowaniu poufności.