This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Przetestowanie
konfiguracji technicznej
i przygotowania do
ZBIERANIA danych oraz
przetestowanie szkoleń
z wykorzystania rozwiązań
3 dni
koordynator techniczny (lider)
koordynator ewaluacji, koordynator UCZESTNIKÓW,
właściciel TrialU
dostawcy rozwiązań
Praktycy ZK

W SKRÓCIE

CZEGO DOTYCZY
TEN KROK?

W tym kroku projekt Trialu i wszystkie przygotowania związane z infrastrukturą test-bed technical infrastructure zostaną przetestowane na docelowej infrastrukturze. Testy dotyczą zarówno strony technicznej, jak i nietechnicznej. Celem jest zbadanie, czy rezultaty wszystkich sześciu kroków zostały poprawnie wdrożone i czy są one jasne dla wszystkich zaangażowanych interesariuszy i/lub użytkowników. Ponieważ test ten koncentruje się na funkcjonalnościach, można zacząć go od szczególnych przypadków użycia rozwiązań, a następnie przejść przez cały scenariusz.

SZCZEGÓŁY

CO TRZEBA WIEDZIEĆ
o TYM KROKU

Krok ten obejmuje zaawansowane testy i ostateczne dostosowanie każdego podsystemu do roli pełnionej w ramach Trialu. Powinien zakończyć się pełnym próbnym przejściem Trialu – dry run.  

Z technicznego punktu widzenia: upewnij się, że infrastruktura test-bed technical infrastructure jest gotowa do wykorzystania w docelowych warunkach: w wybranej lokalizacji, z podłączonymi wszystkimi koniecznymi rozwiązaniami. Przeprowadź test obciążeniowy każdego z podsystemów (stress test). Wypróbuj wszystkie przewidziane rodzaje danych wejściowych – oraz takie, które mógłby stworzyć kreatywny użytkownik końcowy. (Ludzie zwykle nie trzymają się ściśle skryptu, szczególnie że nie są w stanie poznać go dobrze w krótkim czasie).  

W czasie gdy ekipa techniczna się przygotowuje, dokonaj przeglądu „podgrywek” (ang. injects, czyli rzeczy, które wydarzają się, aby wymusić określone działanie bądź reakcję uczestników). Przetestuj wszystkie podgrywki! Podczas ich testowania sprawdź, czy rzeczywiście jesteś w stanie zebrać potrzebne dane (za pomocą infrastruktury test-bed technical infrastructure, testowanych rozwiązań i za pośrednictwem obserwatorów). Na podstawie wyników tego testu będziesz mógł przypisać odpowiednią liczbę obserwatorów do poszczególnych pomieszczeń i punktów w czasie – i napisać wytyczne dotyczące docelowych obserwacji. Na koniec przeznacz odpowiednią ilość czasu na wysłuchanie opinii wszystkich osób o tym, co przebiegło dobrze, a co wymaga usprawnienia. Opracuj jasną listę zadań i przypisz do nich osoby odpowiedzialne za ich wykonanie, a następnie rozpocznij przygotowania do próby Dry Run numer 2.  

Metody

Próba techniczna (test), odgrywanie ról

Wkład

Rezultaty spotkania TIM i scenariusz szczegółowy

Rezultat

Potwierdzenie koncepcji zbierania danych
i plan ewaluacji, lista zadań do wykonania

Lista Kontrolna
  • Plan zbierania danych & podejście do ewaluacji zostały zweryfikowane w praktyce
  • Scenariusz i podgrywki zweryfikowano w praktyce
  • Przeprowadzono próbne szkolenie z użycia rozwiązań
  • Przeprowadzono przegląd gotowości rozwiązań i integracji technicznej
  • Przeprowadzono przegląd adaptacji lokalnej infrastruktury technicznej
  • Rozwiązania zostały zatwierdzone jako gotowe do Trialu
  • Pełnione role zweryfikowano w praktyce
  • Sprawdzono, czy wzięto pod uwagę zagadnienia prawne (np. RODO) i etyczne (np. wykorzystanie prawdziwych wpisów na Twitterze) związane z rozwiązaniami.