This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

VAN CrisismanAGEMENTGEBEURTENISSEN
GELEERDE LESSEN VERZAMELEN
EN DELEN
Trialeigenaar
Evaluatiecoördinator

over

waar dit hulpmiddel
voor DIENT

Het doel van de Lessons Learned Library (L3) is organisaties te ondersteunen bij het delen, bewerken en raadplegen van lessen op het gebied van crisismanagement (CM) en rampenrisicoreductie (Disaster Risk Reduction, DRR). L3 is speciaal bedoeld om lessen te delen tussen organisaties, sectoren en landen, met als uiteindelijk doel CM en DRR in Europa te verbeteren door van elkaars ervaringen te leren.

Er kunnen lessen worden verzameld uit verschillende soorten gebeurtenissen: routine, dagelijkse activiteiten, crisissituaties, training en oefeningen, experimenten en testen, maar ook uit risicomanagemenstudies of preventieve activiteiten. L3 biedt een gestructureerde aanpak om theorieën, organisaties, training, apparatuur, leiderschap, personeel en faciliteiten te ontwikkelen en te verbeteren en daarmee effectievere, efficiëntere en veiligere activiteiten te realiseren.

Een les geeft antwoorden op vragen als: Wat was de situatie? Wat waren de gevolgen? Wat ging er goed in de crisisbeheersing en is de moeite waard om te implementeren? Maar ook: Wat is er misgegaan en welke verbeteringen zijn nodig? Om deze en andere vragen te beantwoorden, kan elke gebruiker nieuwe gebeurtenissen creëren en zijn lessen delen met andere gemeenschappen voor crisisbeheersing in Europa.

Aangezien lessen van verschillende aard zijn, kunnen gebruikers dankzij een filtermechanisme snel relevante informatie vinden over een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld een trial), over bepaalde soorten incidenten (bijvoorbeeld bosbranden of bomaanslagen), of over specifieke crisismanagementfuncties (bijvoorbeeld evacuatie of situatiebeoordeling).

De hoofdfunctionaliteiten van de L3 zijn (a) om crisisgebeurtenissen en bijbehorende lessen van deze gebeurtenissen toe te voegen en te bewerken, en (b) om specifieke gebeurtenissen of lessen te vinden en te raadplegen. Omdat de L3 bedoeld is om lessen te delen in de CM-gemeenschap over de hele wereld, is de gebruikersinterface in het Engels en zijn de lessen daarom meestal ook in het Engels (hoewel dit niet wordt afgedwongen).

Doordat lessen een context nodig hebben, behoren alle lessen tot een gebeurtenis. Elke gebeurtenis kan een of meer lessen bevatten en elke les is gekoppeld aan een of meer crisismanagementfuncties.

Een gebeurtenis wordt beschreven door:
een samenvatting, inclusief enkele algemene gegevens zoals soort gebeurtenis (bijvoorbeeld een incident of een oefening) en de datum en plaats. Meer gedetailleerde informatie over het incidentscenario en de CM-activiteiten, zoals de initiële gevolgen van incidenten en cascade-effecten, de (potentiële) gevolgen, een kaart van de situatie, betrokken organisaties en een overzicht van kritische CM-functies die moesten worden uitgevoerd. Lessen die werden geleerd van de gebeurtenis.

Een les bestaat uit:
de toepasselijke CM-functies tijdens de gebeurtenis, inclusief een beschrijving van de als positief of negatief beschouwde ervaringen en hun effectiviteit.

Oplossingen die de CM-functie beogen te verbeteren op basis van ervaringen tijdens de gebeurtenis, inclusief een beschrijving van de verwachte prestatieverbetering en een indicatie van de verwachte gevolgenvermindering.

Deze lessen worden doorgaans vastgelegd tijdens de evaluatiefase van een gebeurtenis wanneer alle vereiste informatie beschikbaar is.