See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Tagada, et saadud teadmised
lähevad asja ette
2 päeva
Õppuse Trial omanik (juht)
Praktikute koordinaator

KOKKUVÕTLIKULT

MILLES SEE
ETAPP SEISNEB

Õppuse lõpus tahate te luua midagi jätkusuutlikku. Seepärast levitage sõnumit: andke inimestele teada, mida te avastasite, nii probleemkohtade ja nende kõrvaldamise, aga ka õppuse Trial kohta. Lisaks: kirjutage üles, mida te õppusega seoses õppisite – õppuste korraldamise, kriisireguleerimise, oma organisatsiooni kohta jne.

SÜGAVUTI

KÕIK, MIDA PEATE SELLE
ETAPI KOHTA TEADMA

Tehke head ja rääkige sellest! Õppuse Trial ettevalmistamise ja läbiviimisega olid seotud paljud inimesed. Hindamise viisid seevastu läbi vaid väike rühm inimesi. Rääkige nüüd teistelegi, mida te teada saite. Mis see oli, milles nad kaasa lõid? Kas sellest oli abi, et nad selle peale oma aega kulutasid?  

Te võite organiseerida koosoleku, et rääkida tulemustest oma praktikutega ning arutada, kuidas edasi minna. Teil on ju endiselt alles probleemkoht, kuid nüüd võib teil selleks olla ka lahendus. Kaasake ülejäänud maailma. Kriisireguleerimine on nii kohalik, üleeuroopaline kui ka globaalne ülesanne. Jagage oma teadmisi ja inspireerige teisi (kellel võib olla samasugune või sarnane probleemkoht). Siin saate te täiendada L3 teeki, DRIVER+ teadmusbaasi ja ka PoS-i.

Teie lahendusepakkujad on väga tähtsad. Andke neile teada, mida te nende toodetest arvate. Nad on väga tänulikud igasuguse info eest, mis aitab neil arendusega edasi liikuda. Ja ärge unustage uurijaid. Elevandiluust tornis istuda ei ole tore, aidake neil näha tõelist maailma!

Meetodid

Koosolek, sotsiaalmeedia, veebileht,
ajaleheartikkel, konverentsid,
societal impact assessment,
uurimiseetika

 

Sisend

Vastused

Väljund

Säutsud, ajaleheartikkel,
veebilehe sisu, uurimuslik artikkel,
L3 teegi täiendamine jne.

Kontrollnimekiri
  • L3 täidetud
  • Teadmusbaas uuendatud
  • PoS uuendatud
  • Sisemine dokumentatsioon täidetud
  • Sisemine infolevi tehtud
  • Väline dokumentatsioon täidetud
  • Väline infolevi tehtud
  • Tulemustest teavitades arvestage ka lahendustega seotud juriidilisi piiranguid. Tõlgendage ja kaaluge hindamistulemusi alati õppuse Trial kontekstis