See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Koondada ja visualiseerida
andmekogu, et valmistuda
sünteesiks
3–5 päeva
Hindamiskoordinaator
(juht)
Praktikute koordinaator

KOKKUVÕTLIKULT

MILLES SEE
ETAPP SEISNEB

Siin te struktureerite, visualiseerite ja tuvastate mustreid. Lisaks seate te oma andmed KPI-dega esmastesse suhetesse. Esiteks: struktureerige – alustage oma õppuse Trial seanssidest, kolmest mõõtmest ja lahenduste tulemustest. Teiseks: koondage ja visualiseerige andmed; looge asjakohased graafikud või sektordiagrammid. Kolmandaks: mustrid – mis torkab silma? Ärge kõhelge tegemast esmaseid järeldusi ja kaevuge sügavamale, et näha, kas teie eeldused muutuvad faktideks või ootamatuteks fenomenideks.

SÜGAVUTI

KÕIK, MIDA PEATE SELLE
ETAPI KOHTA TEADMA

Analüüs. See võib kõlada, nagu vajaksite te valget kitlit ja keemialaborit, aga antud juhul pole see vajalik. Teil on vaja vaid kvaliteetseid andmeid ja oma aju.  

Nüüd peate te jagama andmed kolmeks mõõtmeks: õppus, lahendus ja kriisireguleerimine. Vaadake oma andmekogumiskava ja eeskätt KPI-sid ja varem määratletud mõõtestandardeid.  

Milliseid andmeid te kogusite, mida saab seostada nende KPI-de ja mõõtestandarditega. Kuidas te neid sobitada saate? Kui te näiteks tahtsite teada midagi aja kohta (kas see lahendus kiirendab protsessi), siis koguge etappidest, mis teid huvitavad, kokku kõik aja kohta käivad andmed.  

Kas näete mustreid? Visualiseerige need! Mis mõõdet need puudutavad? Andmeanalüüsi peamine eesmärk on leida suhteid. Sobivaid graafikuid luues saate te juba teha esmaseid järeldusi ning järgmises etapis aset leidev süüvimine on lihtsam.

Meetodid

Andmete koondamine, visualiseerimine,
võrdlev analüüs, vajadusel edasised
spetsiifilised kvalitatiivsed ja
kvantitatiivsed andmeanalüüsi tehnikad,
societal impact assessment,
uurimiseetika

Sisend

„Puhtad“ andmed + andmekogumiskava

Väljund

Tõene teave ja järeldused

Kontrollnimekiri
  • Kõigi sessioonide andmed on struktuureeritud kolme mõõtme alusel
  • DataAndmed on seostatud KPI-de ja mõõtestandarditega
  • Andmed on visualiseeritud
  • Esmased mustrid on tuvastatud
  • Töödelge ja talletage andmeid vastavalt varem paika pandud kokkulepetele (nt anonümiseerimine jne) ja andmekaitse üldmääruse nõuetele