See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Tagada, et teie hinnang
põhineb kõrge kvaliteediga
andmetel
1 päev
Hindamiskoordinaator
(juht)
Tehniline koordinaator

KOKKUVÕTLIKULT

MILLES SEE
ETAPP SEISNEB

Õppuse käigus kogusite te eri meetoditega (vaatlejad, TTI, küsimustikud jne) palju erinevat tüüpi andmeid. Te tegite seda vastavalt oma andmekogumiskavale. Kavad on siiski vaid ideaalkujutlused sellest, kuidas reaalsus peaks töötama. Teatud juhtudel töötab kõik plaani järgi, kuid sageli esineb ka kõrvalekaldeid. Just need kõrvalekalded tuleb meil andmekvaliteedi kontrollimise käigus tuvastada.

SÜGAVUTI

KÕIK, MIDA PEATE SELLE
ETAPI KOHTA TEADMA

Esmalt korjake kõik kogutud andmed ühte kohta ühes formaadis kokku. Võimalik, et te eelistate selleks Exceli faili, võib-olla mõnd teist tööriista. Aga veenduge, et kõik on koos ja vormindatud! Tehke esimene kontroll: kas midagi on puudu või kahjustatud? Kui jah, siis kas need olid kriitilised andmed? Kui jah, siis leidke viise, kuidas neid taastada (parandage või laske osalejal telefoni teel vajalik küsimustik täita). Isegi kui andmed ei olnud kriitilised, tehke siiski kindlaks, kust andmed hinnangus puudu on.  

Teiseks, struktureerige oma andmed. Vaadake oma andmekogumiskava. Kas seal on mõni kasutamiskõlblik struktuur? Näiteks rolli, lahenduse, uurimisküsimuse põhjal (võib-olla 3 mõõdet ehk lahendus, õppus ja kriisireguleerimine). Nüüd on lihtsam andmeid vaadelda. Tehke teine kontroll: kas midagi on puudu või kahjustatud? Kolmandaks, vaadake lähemalt andmete kvaliteeti. Otsige mustreid. Otsige asju, mis neisse mustritesse ei sobi. Vaadake, miks nad ei sobi. Kas need on suured kõrvalekalded? Kui jah, siis püüdke leida selle aspekti kohta rohkem andmeid (võib-olla TTI-st?). Kui andmeid parandada ei õnnestu, siis märkige hindamisse, et selle kohta saab järeldusi teha piiratult. Neljandaks, koostage oma analüüsi andmekomplekt. Jätke välja asjasse mittepuutuvad ja halva kvaliteediga andmed, aga märkige kindlasti üles, et te seda tegite!
 

Meetodid

Struktureerimine & korraldus,
societal impact assessment,
uurimiseetika

Sisend

Toorandmed

Väljund

„Puhtad“ andmed

Kontrollnimekiri
  • Andmete terviklikkus kontrollitud
  • Andmekvaliteet kontrollitud
  • Andmed kinnitatud
  • Andmed eelstruktureeritud