See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

TUVASTADA TÄPSELT, KUS Kriisireguleerimise
PROTSESSIS TOIMUVAD MUUTUSED; TUVASTADA
KPI-D
Õppuse Trial omanik
Hindamiskoordinaator
Praktikute koordinaator
Tehniline koordinaator

TEAVE

MIS TÖÖRIIST
SEE ON

Innovatsiooniolukorra loomise mõte on integreerida uuenduslikud sotsiotehnilised lahendused täpselt sinna lähteolukorra kirjelduses, kus need saavad probleemkohale mõju avaldada – kohta, kus need kutsuvad esile muutuse. Seega on lähteolukorra kirjeldus see dokument, mis tuleb siinkohal aluseks võtta.  

Alustage taas arutelu oma praktikutest osalejatega. Nemad peavad lahenduste funktsioonidest aru saama. Seejärel saavad nad arutada, kus kohas probleemkoha tuvastamise protsessis soovivad nad mis funktsioone kasutada, et probleemkoht kõrvaldada. Visualiseerimine on siinkohal hea tööriist arut­elude lihtsustamiseks lahendusepakkujatega, kui te seda soovite (näiteks TIM-i raames).

Te peate tagama, et lahendusepakkujad saavad teie probleemist hästi aru, sh ka sellest osast, kus nende lahendus mängu tuleb. Samuti peate veenduma, et teie praktikutest osalejad mõistaksid lahenduste funktsionaalsusi väga hästi. Alles siis, kui see teave on kõigile selge, on võimalik pidada tulusat arutelu. Kui kõik on selge, siis kasutage märkme­kleepse ja markerit ning lähteolukorra kirjeldust, et luua oma innovatsiooniolukord. 

Allpool on paar vihjet selle kohta, kuidas luua innovatsiooniolukorra kirjeldus:

  • Printige oma lähteolukorra skeem välja või kuvage see projektoriga tahvlile, et kõik seda näeksid. 
  • Arutage terve lähteolukord praktikutega läbi – ülesannete ja tegevuste kaupa. Kui mõne tegevuse saab asendada uue funktsiooniga, siis kirjutage üles, milline see uus ülesanne/tegevus nüüd on.
  • Mõelge taas läbi infovahetus ja selleks vajalikud vahendid. Kasutage markerit ja looge uued seosed ülesannete/tegevuste vahel, mis tulevad enne või pärast äsjalisatud uusi ülesandeid/tegevusi.  
  • Võib-olla peate nüüd looma uue rolli (nt sotsiaalmeedia juht).

Sel teel loote te automaatselt innovatsiooniolukorra. Soovitame taas pilte teha ja siis skeem virtuaalseks muuta.  

Arvestage, et selline töömeetod loob palju uut teavet, mida ei ole võib-olla kõige kergem integreerida märkmekleepsudega lähteolukorra skeemi peal. Vaadake seega hoolega, et ükski osa teabest ega lähteolukorra ümberkorraldamisest ei läheks kaotsi!