This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

OKREŚLENIE, GDZIE DOKŁADNIE ZACHODZĄ
ZMIANY w PROCESIE ZK; OKREŚLENIE
WSKAŹNIKÓW KPI
Właściciel TrialU
Koordynator ewaluacji
Koordynator UCZESTNIKÓW
Koordynator techniczny

INFORMACJE o NARZĘDZIU

PRZEZNACZENIE
NARZĘDZIA

Koncepcją ścieżki innowacyjnej (Innovation Line) jest włączenie nowatorskich rozwiązań socjotechnicznych dokładnie w takim miejscu opisu stanu początkowego, w którym wyeliminują one lukę – gdzie istnieje potencjał do wypełnienia. Dlatego właśnie na tym etapie należy uwzględnić dokument opisujący stan początkowy.  

Również w tym przypadku zaczynamy od dyskusji z praktykami. Muszą oni bowiem zrozumieć funkcjonalności omawianych rozwiązań. Następnie mogą porozmawiać o tym, gdzie chcieliby zastosować poszczególne funkcje dostępnych rozwiązań w procesie identyfikacji luk, aby móc je wyeliminować. Także tutaj wizualizacja doskonale sprawdza się jako punkt wyjścia do rozmów z dostawcami rozwiązań, kiedy będą prowadzone (np. na etapie spotkania integracyjnego TIM).

Należy upewnić się, czy dostawcy rozwiązań w pełni rozumieją istotę zidentyfikowanej luki i  te jej szczególne aspekty, które adresować ma ich rozwiązanie. Należy także dopilnować, aby zaangażowani praktycy w pełni zrozumieli funkcjonalność omawianych rozwiązań. Dobra i owocna dyskusja jest możliwa dopiero wtedy, gdy informacje te są dla wszystkich jasne. Po rozwianiu wszelkich wątpliwości znów wykorzystaj karteczki samoprzylepne i marker oraz opis stanu początkowego do stworzenia opisu ścieżki innowacyjnej.  

Kilka wskazówek na temat opracowywania opisu ścieżki innowacyjnej:

  • Wydrukuj opis stanu początkowego lub wyświetl go za pomocą projektora na tablicy, aby wszyscy mogli go zobaczyć.  
  • Omów cały opis stanu początkowego z praktykami – zadanie po zadaniu i działanie po działaniu. Podaj przykłady. Jeżeli na tym etapie któreś z nich można zastąpić nową funkcjonalnością, możesz zapisać, jakie nowe zadanie/działanie będzie odtąd wykonywane i w jaki sposób.
  • Także i w tym przypadku zastanów się nad wymianą informacji i wyposażeniem potrzebnym do realizacji nowego zadania. Za pomocą markera utwórz nowe połączenia między zadaniami/działaniami, które znajdują się przed nowo utworzonym zadaniem lub po nim.  
  • Być może zauważysz, że dana luka wymaga nie tylko nowych zadań czy działań, a wprowadzenia nowej osoby funkcyjnej (np. koordynatora ds. serwisów społecznościowych).

W ten sposób automatycznie stworzysz opis ścieżki innowacyjnej. Również w tym przypadku zalecamy zrobienie zdjęcia i stworzenie wersji wirtualnej.  

Należy pamiętać, że taki sposób pracy powoduje powstanie dużej ilości nowych informacji zapisanych na karteczkach samoprzylepnych, które może nie dać się idealnie wkomponować w opis stanu początkowego. Dlatego też należy dopilnować, aby żadne informacje ani zmiany ustawienia poszczególnych elementów stanu początkowego nie zostały przypadkowo pominięte.