This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

PRECIES IDENTIFICEREN WAAR
VERANDERINGEN ZICH VOORDOEN
IN HET CM-PROCES; IDENTIFICEREN
VAN KPI'S
Trialeigenaar
Evaluatiecoördinator
CrisisbehEERSINGSscoördinator
Technisch coördinator

over

waar dit hulpmiddel
voor DIENT

De innovatielijn is bedoeld om de innovatieve sociotechnische oplossingen precies daar in de baseline te integreren waar ze de tekortkoming kunnen aanpakken - op het exacte punt waar ze tot veranderingen kunnen leiden. Daarom is de baseline het document waarmee hier rekening moet worden gehouden.  

U begint opnieuw met een bespreking met uw deelnemende crisisprofessionals. Ze moeten een goed inzicht krijgen in de functionaliteiten van de voorgestelde oplossingen. Vervolgens kunnen ze bespreken waar ze welke functionaliteit in het tekortkomingsidentificatieproces willen gebruiken om de tekortkoming te verhelpen. De visualisatie is hierbij een geweldig hulpmiddel om specifieke besprekingen met de oplossingsleveranciers mogelijk te maken, als u dat wilt (misschien tijdens de TIM).

U moet zorgen dat de oplossingsleveranciers de tekortkoming en het specifieke onderdeel ervan (waar zij een oplossing voor bieden) echt begrijpen. Ook moet u zorgen dat uw deelnemende crisisprofessionals de functionaliteit van de oplossingen echt begrijpen. Alleen als deze informatie voor iedereen duidelijk is, is een goede en vruchtbare bespreking mogelijk. Gebruik, als dit alles duidelijk is, opnieuw post-its en pen, evenals de weergave van uw baseline om uw innovatielijn te maken.  

Hieronder vindt u enkele tips voor het maken van een innovatielijn:

  • Druk uw baseline af of gebruik een projector om deze op een whiteboard te projecteren zodat iedereen hem kan zien.  
  • Neem de hele baseline door met uw crisisprofessionals - taak voor taak en actie voor actie. Als een functionaliteit op dit punt kan worden vervangen door een nieuwe functionaliteit, kunt u noteren welke nieuwe taak/actie er nu voor in de plaats zal komen.
  • Denk opnieuw aan informatie-uitwisseling en de apparatuur die nodig is voor de taak. Gebruik de pen om nieuwe verbanden te leggen tussen taken/acties die voor of na de zojuist gemaakte taak/actie komen.  
  • Misschien moet u nu ook een nieuwe rol creëren (bijvoorbeeld een Social Media Manager).

Op deze manier wordt de innovatielijn automatisch aangemaakt. We raden opnieuw aan om foto's te maken en er vervolgens een digitale versie van te maken.  

Houd er rekening mee dat deze manier van werken veel nieuwe informatie oplevert, die misschien niet makkelijk door middel van post-its op de baseline kan worden geïntegreerd. Zorg dus dat er geen informatie en eventuele herschikkingen van de baseline verloren gaan!