This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Focus op specifieke
aspecten en bepalen
van evaluatieaanpak
2 uur
evaluatiecoördinator (leider)
Trialeigenaar

IN HET KORT

WAAR DEZE STAP
OVER GAAT

Door een doelstelling SMART te formuleren hebt u gedefinieerd wat u wilt bereiken/onderzoeken in uw trial. Nu moet u onderzoeksvragen formuleren die ingaan op wat u probeert te achterhalen in uw trial. 
Deze stap heeft als doel de correcte of meest passende mix van onderzoeksmethoden en gegevensanalysetechnieken te identificeren, rekening houdend met de trialcontext.

DIEPGAAND

ALLES WAT U MOET WETEN
OVER DEZE STAP

Hoewel uw trialdoelstellingen in deze fase misschien nog een beetje algemeen lijken, kunt u nu meer in detail treden. Als u bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in een communicatieprobleem tussen hiërarchische niveaus tijdens brand in de bouw, kunt u nu dieper in het probleem duiken door de onderliggende tekortkoming te identificeren: Is het een connectiviteitsprobleem? Worden er andere talen gesproken (zinnen, woorden)? In een interactieve bespreking met uw CM-professionals begint u vanzelf vragen te formuleren. Zo kunt u de gegevens identificeren die moeten worden verzameld. De vraag 'Wanneer?' betekent bijvoorbeeld dat er tijd moet worden gemeten. 'Hoe?' kan aanzetten tot intensieve waarnemingen in combinatie met gegevens die door de Test-bed Technical Infrastructure worden vastgelegd. 

De formulering van vragen kan u ook helpen om de functionaliteit te selecteren die u eigenlijk zoekt in een innovatieve oplossing. Bijvoorbeeld: Hebt u behoefte aan een versterker of een woordenschattrainer of iets heel anders?

Hier vindt u een lijst van criteria voor het formuleren van een goede onderzoeksvraag:

 1. Het moet een vraag zijn
 2. Het moet over een duidelijke tekortkoming voor de trial gaan
 3. Het moet betrekking hebben op de drie dimensies van een trial
 • Trial-dimensie
 • Crisismanagement-dimensie
 • Oplossingen-dimensie
 1. Het mag niet scenariogestuurd zijn
 2. Het moet door de trial worden beantwoord en gemeten
 3. Het moet door alle belanghebbenden van de trial worden begrepen en goedgekeurd
 4. Het scenario en de evaluatie moeten rechtstreeks verband houden met de onderzoeksvraag
 5. Het kan worden georganiseerd in een hiërarchische structuur op meerdere niveaus
 6. Het is eenvoudig geformuleerd (maar is niet altijd gemakkelijk te beantwoorden)
Hulpmiddelen
Input

Trialcontext, CM-tekortkomingen,
SMART, trialdoelstelling(en)

Output

Eén of meer onderzoeksvragen

Checklist
 • Gecontroleerd of elke tekortkoming aan de orde komt bij (ten minste één) onderzoeksvra(a)g(en)
 • Gecontroleerd of elke onderzoeksvraag voldoet aan de bovengenoemde onderzoeksvraagcriteria
 • Gecontroleerd of elke onderzoeksvraag wordt bijgewerkt met de nieuwste informatie (terwijl u de iteratieve, co-creatieve 6-stappenaanpak volgt)