This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Skupienie się na
konkretnych aspektach
i określenie podejścia do
ewaluacji
2 godziny
koordynator ewaluacji (lider)
właściciel TrialU

W SKRÓCIE

CZEGO DOTYCZY
TEN KROK?

Sformułowanie celu SMART pozwoliło określić, „co” chcesz osiągnąć/zbadać w ramach swojego Trialu. Teraz należy sformułować pytania badawcze na temat tego, co chcesz ustalić w ramach swojego Trialu. 
Celem tego kroku jest dobranie odpowiednich metod badawczych i technik analizy danych z uwzględnieniem kontekstu Trialu.

SZCZEGÓŁY

CO TRZEBA WIEDZIEĆ
o TYM KROKU

Chociaż cele Trialu mogą wydawać się nieco ogólne, teraz można zająć się szczegółami. Jeżeli wybranym tematem jest np. problem z komunikacją między szczeblami służbowymi podczas pożarów na budowach, można teraz zagłębić się w ten aspekt i zidentyfikować lukę, z której problem ten wynika. Czy są trudności z łącznością? Czy strony posługują się innym językiem (wyrażeniami, słowami)? Podczas dwustronnej dyskusji z praktykami ZK pytania sformułują się naturalnie. Pozwolą one określić, jakie dane należy zebrać. Na przykład pytanie „kiedy?” oznacza, że należy mierzyć czas. Pytanie „jak?” może prowadzić do szeroko zakrojonych obserwacji połączonych z danymi zarejestrowanymi przez infrastrukturę test-bed technical infrastructure.  

Dobór sformułowań może także pomóc w wyborze funkcjonalności, której oczekuje się od nowatorskiego rozwiązania. Na przykład: czy potrzebujesz wzmacniacza bądź trenera emisji głosu? A może czegoś zupełnie innego?

Poniżej przedstawiamy listę kryteriów, które pozwolą poprawnie sformułować pytanie badawcze. Dobrze postawione pytanie badawcze:

 1. musi mieć formę pytania,
 2. musi dotyczyć konkretnej luki uwzględnionej w Trialu,
 3. musi obejmować trzy wymiary Trialu,
 • wymiar Trialu,
 • wymiar zarządzania kryzysowego,
 • wymiar rozwiązania,
 1. nie może być zależne od scenariusza,
 2. Trial musi udzielać na nie odpowiedzi i umożliwiać zmierzenie go,
 3. musi być zrozumiane i zatwierdzone przez wszystkich interesariuszy,
 4. musi być bezpośrednio związane ze scenariuszem i ewaluacją,
 5. może zostać zorganizowane w ramach wielopoziomowej struktury hierarchicznej,
 6. jest sformułowane w prosty sposób (choć nie zawsze łatwo jest udzielić na nie odpowiedzi).
Narzędzia
Wkład

Kontekst Trialu, luki ZK,
cele SMART, cel(e) Trialu

Rezultat

Jedno lub więcej pytań badawczych

Lista Kontrolna
 • Sprawdzono, czy każda luka jest uwzględniona w (co najmniej jednym) pytaniu badawczym
 • Sprawdzono, czy każde pytanie badawcze spełnia wyżej wymienione kryteria dotyczące pytań badawczych
 • Sprawdzono, czy każde pytanie badawcze zostało zaktualizowane o najnowsze informacje (w drodze iteracyjnego, wspólnie tworzonego podejścia opartego na sześciu krokach)