This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Trekken van geldige
conclusies en beoordelen
van de oplossingen binnen
hun specifieke context
1 tot 2 dagen
evaluatiecoördinator (leider)
trialeigenaar

IN HET KORT

WAAR DEZE STAP
OVER GAAT

De gegevens die u hebt verzameld en al hebt geanalyseerd, moeten nu in de juiste context worden geplaatst. Dit is het moment waarop u uw driedimensionale aanpak nodig hebt en ziet hoe de tekortkoming is aangepakt en wat er nog meer moet gebeuren om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

DIEPGAAND

ALLES WAT U MOET WETEN
OVER DEZE STAP

Zo staat u er nu dus voor: met veel hoogwaardige, gevisualiseerde gegevens en enkele voorlopige conclusies. Op dit ogenblik wilt u gebruik maken van de wijsheid van de groep crisisprofessionals en hulpverleners. Roep ze nog een keer samen en bespreek uw bevindingen. Presenteer deze eerst zonder uw eigen
conclusies. En zie wat hun conclusies zijn.  

Vraag aan hen:

 • Wat valt op? Welke resultaten zijn opmerkelijk?  
 • Had u deze resultaten verwacht? Waarom wel, waarom niet?  
 • Wat zijn mogelijke verklaringen voor deze resultaten? Breng ze in verband met elk van de drie dimensies! Misschien kon de functionaliteit van één oplossing niet worden gebruikt, omdat er onvoldoende vermogen was op de triallocatie. (D.w.z: er kunnen redenen zijn die verband houden met de Trial dimensie ,die een aan CM-dimensie gerelateerde bevinding verklaren, waarvan u aanvankelijk dacht dat deze binnen Oplossingendimensie zou vallen.)  
 • Wat kunt u vaststellen op basis van deze resultaten? (Denk hier aan de aanvankelijke tekortkomingen en trialdoelstellingen. Hebt u de tekortkoming verholpen? Ten minste gedeeltelijk?) 
 • Zijn de resultaten overdraagbaar naar andere teams/contexten? Waarom wel, waarom niet?  
 • Welk advies zou u geven over de oplossing? Zijn de tekortkomingen hierdoor zoals verwacht aangepakt? Waarom wel, waarom niet?  
Methoden

Interpretatie, bespreking,
fysieke vergadering, societal
impact assessment
, onderzoeksethiek

Hulpmiddelen
Input

Geanalyseerde gegevens

Output

Geldige conclusies over
de tekortkomingen, doelstellingen, etc.

Checklist
 • Gecontroleerd of KPI-/drempelwaarden zijn behaald
 • Patronen en opmerkelijke gegevens geïdentificeerd
 • Zet die in context (de relatie van elke dimensie hiertoe gecontroleerd)
 • Conclusies vergeleken met tekortkomingen
 • Geformuleerd of de tekortkoming wel of niet is verholpen
 • Review van oplossingen die zijn geformuleerd en besproken met oplossingsleverancier
 • Houd rekening met ethische en juridische kwesties (bijvoorbeeld anonimisering, etc.)