This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Zebranie odpowiednich
danych (= danych, których
potrzebujesz) podczas
TrialU
1 dzień
koordynator ewaluacji (lider)
koordynator UCZESTNIKÓW
koordynator techniczny
właściciel TrialU

W SKRÓCIE

CZEGO DOTYCZY
TEN KROK?

Plan zbierania danych opisuje, w jaki sposób wszystkie dane potrzebne do udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze zostaną podczas Trialu zebrane i zmierzone, przez kogo i jakimi metodami. Taki ustrukturyzowany plan ma kluczowe znaczenie dla uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze.  

SZCZEGÓŁY

CO TRZEBA WIEDZIEĆ
o TYM KROKU

Punktem wyjścia do opracowania dobrego planu zbierania danych jest uzasadnienie jego przygotowania. Zadaj sobie pytanie, dlaczego i w jakim celu potrzebny jest ci określony zestaw danych. Odpowiedzi na to pytanie powinno dać się łatwo znaleźć w celach Trialu oraz w pytaniach badawczych („aby odpowiedzieć na to pytanie badawcze, muszę zebrać taki a taki zestaw danych”). Pamiętaj, że należy zbierać wyłącznie te dane, które są naprawdę niezbędne („czego potrzebuję, aby uzyskać odpowiedź?”), przy czym muszą to być jednocześnie dane, które jesteś w stanie zebrać („ile mam czasu i dostępnych zasobów?”). W tym celu należy określić odpowiednie wskaźniki KPI we wszystkich trzech wymiarach związanych z pomiarem wydajności (kontekst Trialu, obszaru ZK, poszczególnego rozwiązania). Spójrz na wykaz ogólnych wskaźników KPI i uzupełnij go miernikami specyficznymi dla danego Trialu.  

Następnie zastanów się nad tym, „kto” zbierze dane, „kiedy” i „jak”. Możesz zbierać dane za pomocą infrastruktury Test-bed Technical Infrastructure i/lub za pośrednictwem obserwatorów podczas konkretnej sesji Trialu oraz w wybranym momencie realizacji scenariusza. Można również zbierać dane za pomocą badań ankietowych i zogniskowanych wywiadów grupowych. Ostatecznie plan zbierania danych ma służyć jako „mapa drogowa”. Aby dotrzeć do miejsca docelowego, należy opracować dokładną mapę informacji, które są potrzebne, biorąc pod uwagę cele Trialu. Opracuj mapę dla swojego planu, korzystając z pliku Excel, aby podkreślić główne kierunki podejmowanych działań.  

Wykaz ogólnych wskaźników KPI jest częścią narzędzia Trial Guidance Tool (zob. str. 96).

Wkład

Cele Trialu, pytania badawcze,
wykaz ogólnych wskaźników KPI,
zastosowany opis stanu początkowego

Rezultat

Ustrukturyzowany plan zbierania danych. 

Lista Kontrolna
  • Określono, jakie dane należy zebrać
  • Określono metody i mierniki (KPI)
  • Określono sposób zbierania danych (np. metody samodzielnego zgłaszania informacji: kwestionariusz, wywiady, obserwacje).
  • Plan zbierania danych został wprowadzony do narzędzia Observer Support Tool.
  • Przechowywanie i przetwarzanie danych może wiązać się z zagadnieniami natury etycznej i prawnej. Należy zatem rozważyć tę kwestię i opracować odpowiednie dokumenty, np. formularze świadomej zgody i umowy o zachowaniu poufności.