This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Kiezen van veelbelovende
innovatieve socio-
technische oplossingen
3 tot 5 dagen
Trialeigenaar (leider)
CrisisbehEERSINGs­coördinator
evaluatiecoördinator
technisch coördinator
CM-professionals
oplossingsleveranciers

IN HET KORT

WAAR DEZE STAP
OVER GAAT

Afhankelijk van het feit of de set van potentiële oplossingen wel of niet bekend is, kan de lengte van het oplossingsselectieproces sterk variëren. Zodra een mogelijke reeks oplossingen is gevonden, bestaat het proces uit twee taken. De eerste taak is om een ​​op de crisisprofessional gerichte review van de oplossing uit te voeren. Hier kunt u gebruikmaken van pre-beoordelingscriteria die zijn ontwikkeld door multidisciplinaire CM-professionals. Zodra de reviews zijn voltooid, kan de hele Trial Commissie de werkelijke selectie van de oplossingen uitvoeren, waarbij ook verdere trialgerelateerde overwegingen aan bod komen, zoals de relatie tot tekortkomingen of de vereisten aan technische kant.

DIEPGAAND

ALLES WAT U MOET WETEN
OVER DEZE STAP

YU wilt de tekortkomingen invullen met een sociotechnische oplossing. Dit kan een stukje hard- of software zijn, een training, een nieuwe procedure of een combinatie daarvan. Het is belangrijk dat u iets vindt waarmee de huidige situatie daadwerkelijk kan worden verbeterd.  

Met de eerste taak wordt er een eerste indruk van potentiële toekomstige gebruikers verkregen. Vraag de oplossingsleverancier om de volgende vragen te beantwoorden om de geschiktheid voor uw behoeften te beoordelen:

1. Missie: Hoe draagt de oplossing bij aan crisismanagement?

2. Integratie: Hoe wordt het geïntegreerd in de bestaande crisismanagementactiviteiten?

3. Gereedheid: Hoe volgroeid is de oplossing en is dit getest of aangetoond?

4. Motivatie: Hoe pakt de oplossing problemen van crisisprofessionals aan?

5. Referenties: Welke referenties over de oplossingstoepassing bestaan er?

Om u voor te bereiden op de volgende stap, kunt u eventueel vragen om een overzicht van de benodigde middelen en knowhow voor het gebruik van de applicatie, een aantal technische specificaties en de investeringskosten die nodig zijn om de oplossing in te zetten. Om de oplossingsleverancier niet te overbelasten, moet de lengte van de antwoorden op de juiste manier worden beperkt (bijvoorbeeld in totaal twee pagina's). Zodra u de antwoorden hebt verzameld, moet u de potentiële gebruikers, de crisisprofessionals, erbij betrekken om hen om feedback te vragen, ongeacht het feit of de oplossing wel of niet veelbelovend klinkt. De resultaten zullen in de TC worden besproken om te concluderen welke oplossingen veelbelovend lijken om de tekortkomingen aan te pakken. Deze bespreking kan worden ondersteund door de volgende vragen te overwegen:

1. Kan de oplossing worden gebruikt om de initiële tekortkoming aan te pakken en een antwoord te geven op de belangrijkste onderzoeksvraag van de trial?

2. Is de oplossingsleverancier in staat om een ​​passende training te geven zodat potentiële eindgebruikers de oplossing in de trial kunnen toepassen?

3. Vereist de oplossing een speciale technische installatie om aan een trial te worden onderworpen en is de Test-bed Technical Infrastructure in staat om deze te vervullen?

4. Is de oplossingsleverancier bereid en in staat deel te nemen en bij te dragen aan de trialgerelateerde taken en vergaderingen?

Het wordt aanbevolen om een ​​fysieke of virtuele vergadering te organiseren met de TC en de oplossingsleveranciers, waar deze vragen zorgvuldig moeten worden uitgelegd en besproken. Het definitieve besluit moet echter binnen de TC worden genomen en kort na de vergadering worden meegedeeld. Indien een bepaalde oplossing niet wordt gekozen, is het belangrijk om een ​​gepast antwoord te geven zodat de oplossingsleverancier de redenering voor de beslissing beter begrijpt.

Methoden
Hulpmiddelen
Input

Trialcontext & tekortkomingen

Output

Lijst van geselecteerde oplossing(en)
voor de trial

Checklist
  • Benodigde oplossingsfunctionaliteiten geïdentificeerd voor het verhelpen van de tekortkoming 
  • Oplossingsselectieproces gevolgd
  • Oplossingsreview afgegeven
  • Pre-selectie voltooid
  • Vergadering voor oplossingsdemonstratie gehouden
  • Oplossingsselectie overeengekomen binnen de Trialcommissie
  • Voorwaarden voor deelname aan een trial overeengekomen met oplossingsleverancier
  • Voer een Societal Impact Assessment (SIA) uit op de gekozen oplossingen. Identificeer en volg mogelijke juridische of ethische kwesties op met betrekking tot het gebruik van de oplossingen (bijvoorbeeld gebruik van tweets)