This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Gegevens op een gepaste
manier analyseren
0,5 dag
evaluatiecoördinator (leider)
trialeigenaar

IN HET KORT

WAAR DEZE STAP OVER GAAT

De evaluatieaanpak van uw trial is afhankelijk van het gegevensverzamelingsplan en gaat over de 'interpretatie' van de gegevens door middel van verschillende technieken.

DIEPGAAND

ALLES WAT U MOET WETEN
OVER DEZE STAP

Zodra u hebt besloten welk soort gegevens u nodig hebt om uw onderzoeksvra(a)g(en) te beantwoorden, moet u overwegen welke technieken en hulpmiddelen u wilt gebruiken om de set gegevens te analyseren die in uw trial moeten worden verzameld. Het gegevensverzamelingsplan staat hierbij centraal, omdat het een duidelijke indicatie geeft van de evaluatieaanpakken die u moet overwegen. Wat wilt u verzamelen? Hebt u besloten om alleen gegevens te verzamelen met de Test-bed Technical Infrastructure? Of hebt u ook besloten om gestructureerde besprekingen aan te gaan met de deelnemers van de trial om meer inzicht te krijgen? De belangrijkste vraag om uw evaluatieaanpak te bepalen is: hoe gaat u de gegevens interpreteren?  

Het volstaat niet om te weten welke gegevens worden verzameld, het is ook belangrijk wat u ermee gaat doen. Bijvoorbeeld, als u van plan bent specifieke vragen te stellen op basis van KPI's, kunt u een enquête uitvoeren en daarbij gebruik maken van een beoordelingsschaal om meningen te meten (kwantitatieve methode). Als u op zoek bent naar diepergaande informatie die beter kan worden opgehaald door middel van besprekingen, moet uw evaluatie rekening houden met meer kwalitatieve methoden (focusgroepen) en geschikte technieken om de verzamelde gegevens te analyseren (kwalitatieve gegevensanalysesoftware).  

In dit stadium is juist de 'interpretatie' erg belangrijk. Hoewel u nog steeds geen precies idee hebt van hoe de gegevens eruit zullen zien, moet u beginnen te denken aan voor- en nadelen van specifieke technieken en hulpmiddelen.

Methoden

brainstormen, kwantitatieve
analysetechnieken, kwalitatieve
analysetechnieken, innovatielijnsocietal
impact assessment
, onderzoeksethiek

Input

Gegevensverzamelingsplan

Output

Lijst van technieken en hulpmiddelen
voor evaluatie

Checklist
  • KPI’s & statistieken geformuleerd
  • Targets per KPI & statistieken
  • Koppel de gegevens aan een specifieke evaluatieaanpak
  • Realiteitscontrole: zijn de evaluatieaanpakken haalbaar?
  • Het analyseren en verspreiden van gegevens of resultaten kan verschillende ethische en/of juridische uitdagingen omvatten; identificeer deze, bijvoorbeeld via extern overleg, en documenteer hoe ze worden opgevolgd