This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

De juiste omstandigheden
creëren voor uw trial
waarin de tekortkoming
zich voordoet
1 dag
Trialeigenaar (leider),
CrisisbehEERSINGs­coördinator
evaluatiecoördinator
technisch coördinator
CM-professionals

IN HET KORT

WAAR DEZE STAP
OVER GAAT

Uw trialcontext biedt veel mogelijkheden om een specifiek trialscenario te bedenken. Het scenario hangt af van verschillende zaken: tekortkomingen, beschikbare crisisprofessionals (aantal, rol binnen organisatie, etc.), beschikbare faciliteiten en apparatuur. U moet een apart scenario schrijven op dezelfde manier als u een script zou schrijven voor een oefening - wie wat doet, wanneer, waar, met welke apparatuur. Met andere woorden: In welke speciale situatie wilt u de tekortkoming aanpakken? Denk hieraan bij het kiezen en selecteren van oplossingen.

DIEPGAAND

ALLES WAT U MOET WETEN
OVER DEZE STAP

U kent de tekortkomingen en in welke trialcontext ze zich voordoen. Nu weet u ook wanneer (zomer, winter, etc.) en waar (binnen/buiten) u uw trial wilt uitvoeren. Ook heeft u een idee wie u nodig hebt (niveau/personeel van andere organisaties/IT-personeel) en hun beschikbaarheidsbeperkingen. Al deze informatie heeft gevolgen voor de formulering van het scenario - u moet een specifieke actielijn kiezen, gebaseerd op de eerder vastgestelde voorwaarden.

Begin dus met het noteren van al die (neven)beperkingen (bekijk uw trialcontext-sjabloon) en brainstorm over de rollen en verantwoordelijkheden die u nodig hebt om uw trial uit te voeren.  

Denk dan aan de specifieke situatie die u moet creëren om de tekortkoming te activeren. Welke rollen zijn erbij betrokken, welke apparatuur gebruiken ze, wat doen ze ermee, begrensd in ruimte en tijd waarin de tekortkoming zich voordoet. Noteer wat er moet gebeuren om deze gebeurtenis te activeren.

Zodoende benadert u de tekortkomingen vanuit een ander perspectief. Dit is belangrijk bij het selecteren van innovatieve oplossingen. Alleen als u weet in welke situaties u met de tekortkoming wordt geconfronteerd, kunt u vaststellen wat voor soort oplossing nodig is.

Methoden

Brainstormen & het schrijven van screenplays,
baseline, societal impact assessment
onderzoeksethiek

Input

Trialcontext, tekortkomingen, onderzoeksvraag,  
gegevensverzamelingsplan

Output

Scenarioscript/storyboard

Checklist
  • De belangrijkste gebeurtenissen van elke tekortkoming duidelijk vermeld
  • Activerende omstandigheden en 'injects' per belangrijke gebeurtenis geïdentificeerd en genoteerd
  • Rollen en acties geïdentificeerd die nodig zijn voor belangrijke gebeurtenissen
  • Belangrijke gebeurtenissen gecombineerd met een overtuigende storyline
  • 'Injects' voorbereid om de benodigde belangrijke gebeurtenissen te activeren
  • Uw scenario kan betrekking hebben op gevoelige onderwerpen (bijvoorbeeld CBRNe of triage). Zoek en raadpleeg beschikbare ethische richtlijnen (bijvoorbeeld voor CBRNe-beveiliging of gegevensbescherming) en integreer vanaf het begin ethische overwegingen in het scenario  
  • Overweeg of er juridische implicaties zijn voor het gekozen scenario, of dat het negatieve gevolgen voor de samenleving kan hebben