This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Odpowiednio
przeprowadzona analiza
danych
pół dnia
koordynator ewaluacji (lider)
właściciel TrialU

W SKRÓCIE

CZEGO DOTYCZY
TEN KROK?

Podejście ewaluacyjne zastosowane w danym Trialu zależy od planu zbierania danych. Kluczowe jest takie jego dopracowanie, aby później mieć gwarancję możliwości skutecznego przeanalizowania danych za pomocą różnych technik.

SZCZEGÓŁY

CO TRZEBA WIEDZIEĆ
o TYM KROKU

Po określeniu, jakiego rodzaju dane są potrzebne do uzyskania odpowiedzi na pytanie (pytania) badawcze, należy zastanowić się nad tym, które techniki i narzędzia wykorzystać do przeanalizowania zbioru danych zebranego podczas Trialu. Niezwykle istotny jest w tym przypadku plan zbierania danych, ponieważ stanowi on wyraźną wskazówkę na temat metod ewaluacji, które należy wziąć pod uwagę. Co planujesz zebrać? Czy zamierzasz zebrać dane, korzystając wyłącznie z infrastruktury test-bed technical infrastructure? A może zamierzasz także przeprowadzić ustrukturyzowane dyskusje z uczestnikami Trialu, aby uzyskać dodatkowe informacje? Głównym pytaniem dotyczącym wyboru metod ewaluacji jest to, w jaki sposób zamierzasz wyciągnąć wnioski z danych.  

Nie wystarczy bowiem wiedzieć, jakie dane są ci potrzebne – równie ważna jest wiedza o tym, co zamierzasz z nimi zrobić. Jeżeli na przykład planujesz zadać konkretne pytania oparte na wskaźnikach KPI, wystarczy, że przeprowadzisz badanie ankietowe i wykorzystasz skalę ocen do dokonania pomiaru opinii (metoda ilościowa). Jeżeli z kolei zależy ci na bardziej dogłębnych informacjach, które można łatwiej uzyskać podczas dyskusji, twoja ewaluacja powinna uwzględniać metody bardziej jakościowe (zogniskowany wywiad grupowy) i odpowiednie techniki analizy zebranych danych (oprogramowanie do analizy danych jakościowych).  

Ważne na tym etapie jest zrozumienie danych. Chociaż nadal nie wiadomo, jak dokładnie będą wyglądały zebrane dane, należy zacząć myśleć o zaletach i wadach poszczególnych technik i narzędzi.

Lista Kontrolna
  • Sformułowano wskaźniki KP & mierniki
  • Określono wartości docelowe (progi) dla KPI & mierników
  • Dane dopasowano do określonej metody
  • Realny wymiar planowanych działań: czy metody ewaluacyjne są wykonalne?
  • Analiza i rozpowszechnianie danych lub wyników może wiązać się z różnymi trudnościami natury etycznej i/lub prawnej; należy je wskazać, np. za pomocą konsultacji zewnętrznych, a także udokumentować sposób postępowania z nimi.