This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Odtworzenie dokładnie t
akich okoliczności
w TrialU, w jakich ujawnia
się omawiana luka
1 dzień
Właściciel TrialU (lider),
koordynator UCZESTNIKÓW
koordynator ewaluacji
koordynator techniczny
Praktycy ZK

W SKRÓCIE

CZEGO DOTYCZY
TEN KROK?

Kontekst Trialu daje wiele możliwości opracowania konkretnego scenariusza. Scenariusz Trialu zależy od szeregu czynników: luk, dostępnych praktyków (ich liczby, roli w organizacji itp.), dostępnych obiektów i wyposażenia. Należy napisać szczegółowy scenariusz – dokładnie tak samo, jak przy planowaniu ćwiczeń: kto robi co, kiedy, gdzie, za pomocą jakiego sprzętu. Innymi słowy: w jakiej szczególnej sytuacji chcesz zmierzyć się ze swoją luką? Zastanów się nad tym przy wyborze rozwiązań.

SZCZEGÓŁY

CO TRZEBA WIEDZIEĆ
o TYM KROKU

Znasz już zidentyfikowane luki i wiesz, w jakim kontekście Trialu się pojawiają. Teraz wiesz również, kiedy (latem, zimą itp.) i gdzie (w budynku/na zewnątrz) chcesz przeprowadzić Trial. Wiesz także w dużym stopniu, kogo będziesz potrzebować (praktyków ZK szczebla taktycznego, operacyjnego bądź strategicznego / personelu innych organizacji / pracowników IT) i jakie są ograniczenia w ich dostępności. Wszystkie te informacje mają wpływ na sformułowanie scenariusza – należy wybrać konkretną linię działania, opierając się na wcześniej ustalonych warunkach wstępnych.

Należy zatem zacząć zapisywać wszystkie dodatkowe ograniczenia (patrz szablon kontekstu Trialu) i przeprowadzić burzę mózgów na temat ról i obowiązków koniecznych do przeprowadzenia Trialu.  

Następnie należy pomyśleć o konkretnej sytuacji, którą należy stworzyć, aby doprowadzić do ujawnienia się luki. Które osoby pełniące poszczególne role biorą udział w takiej sytuacji, z jakiego korzystają sprzętu i co z nim robią, uwzględniając ograniczenia przestrzenne i czasowe, w których występuje zidentyfikowana luka? Zapisz, co musi się stać, aby wyzwolić jej wystąpienie.

Pozwoli to podejść do zidentyfikowanych luk z odmiennego punktu widzenia. Jest to ważne dla wyboru odpowiednich innowacyjnych rozwiązań. Tylko jeśli wiesz, w jakich sytuacjach pojawia się luka, możesz ustalić, jakiego potrzebujesz rozwiązania.

Metody

Burza mózgów & pisanie scenariuszy,
opis stanu początkowego, ocena societal impact assessmentetyka badań

Wkład

Kontekst Trialu, luki, pytanie badawcze,  
plan zbierania danych

Rezultat

Scenariusz w formie tekstu/szkicu sekwencji

Lista Kontrolna
  • Wyraźnie określono kluczowe zdarzenia dla każdej luki
  • Określono i zapisano warunki wyzwalające i podgrywki (injects) dla kluczowych zdarzeń
  • Określono role i czynności potrzebne do kluczowych zdarzeń
  • Kluczowe zdarzenia połączono z całą fabułą
  • Przygotowano podgrywki potrzebne do uruchomienia koniecznych kluczowych zdarzeń
  • Opracowany scenariusz może dotyczyć tematów wrażliwych (np. CBRNe lub triażu). Sprawdź dostępne wytyczne dotyczące etyki (np. na temat bezpieczeństwa w przypadku zagrożeń CBRNe lub ochrony danych) i od początku włącz aspekty etyczne w scenariusz.  
  • Zastanów się, czy wybrany przez ciebie scenariusz pociąga za sobą jakieś konsekwencje prawne albo czy może mieć negatywny wpływ społeczny.