See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Hinnata innovaatilisi
sotsiotehnilisi lahendusi
objektiivsete andmete
kogumise teel
3 päeva
Õppuse Trial omanik (juht)
Praktikute koordinaator
Hindamiskoordinaator
Tehniline koordinaator
Kriisireguleerimise praktikud
Muud õppusel Trial osalejad

KOKKUVÕTLIKULT

MILLES SEE
ETAPP SEISNEB

Selle etapiga viiakse õppus Trial ellu. Õppuse ajal kogutakse kõikvõimalikke andmeid, nagu kirjeldatud andmekogumiskavas.

SÜGAVUTI

KÕIK, MIDA PEATE SELLE
ETAPI KOHTA TEADMA

Viige õppus läbi! Te olete kõik ette valmistanud ja läbi proovinud. Nüüd on aeg andmeid koguda, et hinnata lahendusi, mis tõotavad kõrvaldada teie probleemkohad.  

Esmalt peate korraldama lahenduste kasutamise koolituse ning andma kõigile piisavalt aega funktsioonide ja stsenaariumiga tutvumiseks. Andke neile veidi aega, et lahendusega tutvuda, ning esitage selle kohta küsimusi.  

Teiseks veenduge, et kogu tehniline varustus on töökorras ning eeskätt tehke kindlaks, et andmete kogumine ikka toimub! See on kogu õppuse Trial ettevalmistamisel tehtud raske töö eesmärk! Kontrollige üle TTI ja tehnilised lahendused. Eeskätt vaadake, kas nad vajavad näiteks taaskäivitamist. Kui teil hakkab aeg otsa saama, siis on parem mõni sessioon kõrvale jätta, kui loobuda osalejate küsimustikust.
 

Meetodid

Andmete kogumine eri
meetoditega (kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed),
societal impact assessment,
uurimiseetika

Sisend

Õppuse Trial stsenaarium/käsikiri

Väljund

Toorandmed, teie
mõõtmiste tulemused

Kontrollnimekiri
  • Kõik süsteemid on töökorras ja töötavad
  • Kõikvõimalik andmekogumine testitud ja kinnitatud
  • Lahenduste koolitus läbi viidud
  • Õppuse Trial materjal välja prinditud ja laiali jagatud
  • Vaatlejate briifimine läbi viidud
  • Osalejad briifitud
  • Veenduge, et kõik vormid ja lepingud, mis puudutavad eetilisi või juriidilisi aspekte, on paigas (nt teadev nõusolek ja andmekaitse üldmääruse küsimused). Kui tegemist on teadus- ja arendustööga, siis veenduge, et kõik inimesed on allkirjastanud konfidentsiaalsuskokkuleppe