Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Att klargöra alla
omständigheter kring
FÖRMÅGEGAPET
3 timmar + 1 dag
AKTÖRSsamordnare
(ledare)
KrishanteringsAKTÖRER

I ETT NÖTSKAL

VAD DET HÄR STEGET
HANDLAR OM

Förmågegapet ingår i ett visst sammanhang. Det är sammanflätat med en rad roller, ansvarsområden, situationer, utrustning m.m. För att kunna hitta en socioteknisk lösning som överbryggar förmågegapet måste man identifiera exakt när det uppstår. Det gör man genom att skapa en bild av försökskontexten.

FÖRDJUPNING

ALLT DU BEHÖVER VETA
OM DET HÄR STEGET

Två uppgifter ingår i det här steget: först måste man identifiera försökskontexten, och därefter måste man ge en bild av processen som den ser ut idag genom att skapa en baslinje.

Vi börjar med 1) försökskontexten.  

Du hittar mallen för försökskontexten i Trial Guidance Tool. Verktyget hjälper er att identifiera viktiga aspekter. Varje förmågegap uppstår i en specifik situation. Den situationen består av personer, saker, omständigheter m.m. Blanda inte ihop detta med det scenario som kommer att skapas senare. Scenariot kommer att motsvara en viss tidpunkt då förmågegapet uppstår, till exempel en regnig lördagseftermiddag på sommaren. Men troligen uppstår förmågegapet även andra dagar, dock kanske bara när det regnar. Därför håller ni en brainstorming-session med era utövare – för att identifiera vad som definitivt måste till för att skapa ert scenario, och vad som kan vara bra att lägga till utöver det.  

Nu när vi vet det viktigaste kan vi börja att 2) skapa en baslinje.

Baslinjen är en bild av processen som den ser ut, inklusive alla roller, handlingar och informationsutbyten (inklusive de sätt på vilka dessa sker). Man kan använda ett språk som kallas ”notation för utformning av affärsprocesser” (på engelska Business Process Modeling Notation eller BPMN), men använd gärna andra metoder som passar er.

Mallen för försökskontexten finns i Trial Guidance Tool.

Metoder

Brainstorming och diskussioner,
visualisering av processer och strukturer,,
baslinje, societal impact assessment,
forskningsetik

Verktyg
Indata

Förmågegap, aktörernas kunskaper,
lärdomsdokument,
olycksrapporter

Utdata

Försökskontext, baslinje

Checklista
  • Mall för försökskontexten har laddats ner
  • Mall för försökskontexten har diskuterats
  • Mall för försökskontexten har fyllts i helt
  • Första utkast till baslinje har skissats
  • Det kan hända att ert förmågegap gäller etiska frågor (t.ex. ämnen som rör CBRNe eller dataskydd). Ange i så fall detta i försökskontexten.