This project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798

Wyraźne nakreślenie
wszystkich okoliczności
związanych z luką
3 godziny + 1 dzień
Koordynator
UCZESTNIKÓW (lider)
Praktycy ZK

W SKRÓCIE

CZEGO DOTYCZY
TEN KROK?

Luka związana jest z określonym kontekstem. Wiąże się ona z szeregiem ról, obowiązków, sytuacji, wyposażeniem itp. Aby znaleźć rozwiązanie socjo-techniczne eliminujące daną lukę, należy określić, w jakich okolicznościach luka ta się ujawnia. Dokonuje się tego poprzez opisanie kontekstu Trialu.

SZCZEGÓŁY

CO TRZEBA WIEDZIEĆ
o TYM KROKU

Ten krok obejmuje dwa zadania: najpierw należy zidentyfikować kontekst Trialu, a następnie opisać istniejący proces poprzez ustalenie stanu początkowego.

Zacznijmy zatem od punktu 1), czyli kontekstu Trialu.  

Szablon kontekstu Trialu znaleźć można w narzędziu Trial Guidance Tool. Pomaga on zidentyfikować najważniejsze aspekty kontekstu Trialu. Każda luka występuje w konkretnej sytuacji. Na sytuację składają się ludzie, rzeczy, okoliczności itp. Nie należy jej mylić ze scenariuszem, który opracujesz w późniejszym terminie. Scenariusz opisuje jeden przykładowy punkt w czasie, w którym ujawni się twoja luka – powiedzmy, że będzie to letnie deszczowe popołudnie w sobotę. Twoja luka najpewniej ujawnia się także w inne dni, ale być może wyłącznie przy deszczowej pogodzie. Dlatego też należy przeprowadzić burzę mózgów ze swoimi praktykami. Pozwoli ona stwierdzić, co jest warunkiem koniecznym do opracowania scenariusza, w którym wystąpiłaby dana luka, a co jest opcjonalne.  

Skoro już znasz podstawy, możemy rozpocząć pracę nad punktem 2), czyli przygotowaniem opisu stanu początkowego (baseline).  

Stan początkowy jest opisem istniejących aktualnie procesów (referencyjną mapą procesów), obejmującym wszystkie role, czynności i przypadki wymiany informacji (w tym kanały, za pomocą których się ona odbywa). Możesz skorzystać z języka nazywanego notacją i modelem procesu biznesowego (BPMN, Business Process Modeling and Notation), ale jeśli wolisz, możesz skorzystać z innej metody.

Szablon kontekstu Trialu znaleźć można w narzędziu Trial Guidance Tool.

Metody

Burza mózgów i dyskusje,
vwizualizacja procesów i struktur,
mapowanie procesów, ocena societal impact assessment, etyka badań

Narzędzia
Wkład

Luki, wiedza praktyków,
dokumenty z wnioskami,
raporty z wypadków

Rezultat

Kontekst Trialu, opis stanu początkowego

Lista Kontrolna
  • Szablon kontekstu Trialu – pobrany
  • Szablon kontekstu Trialu – omówiony
  • Szablon kontekstu Trialu – wypełniony
  • Pierwsza wersja opisu stanu początkowego – opisana
  • Twoja luka może dotyczyć zagadnień wrażliwych z etycznego punktu widzenia (np. CBRNe lub zagadnień związanych z prywatnością danych). Należy to zaznaczyć w kontekście Trialu.