Projektet har fått anslag från Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr #607798

Att se till att de kunskaper
man har skaffat sig bibehålls
2 dagar
FÖRSÖKSÄGARE (ledare)
utövarsamordnare

I ETT NÖTSKAL

VAD DET HÄR STEGET
HANDLAR OM

Vid slutet av ett försök vill man ha åstadkommit någonting som går att upprätthålla. Sprid därför ordet: Berätta för andra vad ni har lärt er – både om förmågegapen, hur de kan överbryggas och om själva försöket. Dessutom: Skriv ner era lärdomar från försöket osv. när det gäller försökets genomförande, krishantering, er organisation m.m.

FÖRDJUPNING

ALLT DU BEHÖVER VETA
OM DET HÄR STEGET

Gör nytta och prata om det! Många personer har varit inblandade i att förbereda och genomföra försöket. Utvärderingen gjordes å andra sidan förmodligen av bara ett fåtal personer. Nu är det alltså dags att berätta för alla de andra vad ni har kommit fram till. Vad är det som de har bidragit till? Hjälpte det att de ägnade sin tid åt det?  

Ni skulle kunna hålla ett möte för att prata om resultaten med era utövare och diskutera vägen framåt – ni har fortfarande ert förmågegap, men nu kanske också en lösning. Involvera yttervärlden. Krishantering är en lokal, europeisk och även global uppgift. Dela med andra ord era kunskaper och inspirera andra (som kanske har samma förmågegap eller något som liknar det). Här kan ni uppdatera Lessons Learnt Library, kunskapsbasen i DRIVER+ och även Portfolio of Solutions.

Era lösningsleverantörer är mycket viktiga. Informera dem om vad ni tycker om deras ”produkter” – de kommer att vara mycket tacksamma för all information som hjälper dem att utvecklas! Glöm inte heller forskarna. Att sitta i ett elfenbenstorn är aldrig bra – hjälp dem att få inblick i den verkliga världen!

Metoder

Möte, sociala medier, webbplats,
tidningsartikel, konferenser,
societal impact assessment,
forskningsetik

 

Indata

Svar

Utdata

Tweetar, tidningsartikel,
webbplatsinnehåll, vetenskaplig artikel,
uppdaterat lessons learnt library etc.

Checklista
  • Lessons Learnt Library har fyllts i
  • Kunskapsbasen har uppdaterats
  • Portfolio of Solutions har uppdaterats
  • Intern dokumentation har gjorts
  • Intern spridning har gjorts
  • Extern dokumentation har gjorts
  • Extern spridning har gjorts
  • Ta hänsyn till eventuella juridiska begränsningar i förhållande till lösningarna när ni kommunicerar resultaten. Tolka och bedöm alltid utvärderingsresultaten sett ur försökssammanhanget.