See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Veenduda, et andmeid, mida
te vajate, saab olemasolevate
vahenditega koguda
3 päeva
Õppuse Trial omanik (juht)
Praktikute koordinaator
Hindamiskoordinaator
Tehniline koordinaator
Kriisireguleerimise praktikud
Muud õppusel Trial osalejad

KOKKUVÕTLIKULT

MILLES SEE
ETAPP SEISNEB

Dry Run 2 on peaproov: üldproov tegelikuks õppuseks. Selle etapiga testitakse õppuse ülesehitust ning kogu TTI korraldust õppuse tegelikus toimumise kohas (kohtades). See puudutab nii tehnilisi kui ka muid küsimusi. Eesmärk on teha kindlaks, kas a) Dry Run 1-s tehtud muudatused on õigesti ellu viidud, ja b) et kogu tervik töötab õigesti. Proovige saadaolevate kriisireguleerimise praktikutega koos läbi ka lahenduste alane koolitus!

SÜGAVUTI

KÕIK, MIDA PEATE SELLE
ETAPI KOHTA TEADMA

See on teie õppuse Trial peaproov, ainult piiratud osalejate hulgaga. Seepärast püüdke see teha võimalikult elutruu! See tähendab: mängige see päriselt läbi, rakendaga kõiki süsteeme, kasutage kõiki sisendeid, pange kõik vaatlejad paika ja mehitage kõik praktikute rollid asjatundlike isikutega (võimalik, et teie õppusel osalevad praktikud ei saa läbimängus osaleda, mis tähendab, et asendajad peavad teadma piisavalt, et peaproov läheks asja ette!).  

Dry Run 2 põhieesmärk on tagada, et kõiki andmeid oleks ikka võimalik koguda. Te peate looma kõikvõimalikke andmeid, et näha, kas nende kogumine töötab või ei. Te peate keskenduma OST-ile, andmekogumisele läbi lahenduste ja TTI-le ning veenduma, et kõik osalejate küsimustikud oleksid valmis ja arusaadavad. Kui miski ei tööta, siis tehke kindlaks, kas teil on seda üldse vaja ja kas te saate endale lubada lisapingutust, mida nõuab selle töökorda saamine.  

Pärast Dry Run 2 ei tohi enam muudatusi teha! Lõppeesmärk on lõpetada stsenaariumi kodeerimine ja muutmine. Kui miski ei tööta plaanitud viisil, siis tehke kindlaks, mida oleks vaja muuta, ja kui see on muudetud, siis testige see enne päris õppust põhjalikult läbi. Samuti on väga tähtis kavandada ette levitus- ja teavitustegevused, toitlustus, ohutus jne. Samuti tuleb välja printida kõik vajalikud nimekirjad, juhendid, kavad jne.  

Meetodid
Sisend

Õppuse Trial stsenaarium/käsikiri,
vaatlejate lehed

Väljund

Heakskiidetud käsikiri, testitud vaatlused,
heakskiidetud tehniline sätestus

Kontrollnimekiri
  • Andmekogumiskava ja hindamiskava lõplikult kinnitatud
  • Stsenaarium ja sisendid lõplikult kinnitatud
  • Lahendus ja tehniline integratsioon kinnitatud
  • Kohaliku TTI kohandatus kinnitatud
  • Lahendused õppuseks Trial heaks kiidetud
  • Väliste huvigruppide nimekiri kinnitatud
  • Levitus- ja teavitustegevused läbi viidud
  • Vaadake üle kõik juriidilised ja eetilised aspektid ja kontrollige, et üles kerkinud ei oleks uusi küsimusi. Kuna kohal viibivad vaatlejad, siis lahendage kindlasti nendega seotud juriidilised ja eetilised küsimused (nt teadva nõusoleku vormid või konfidentsiaalsuskokkulepped). Kontrollige üle pärast lahenduse valimist ilmnenud võimalikud ühiskondlikud mõjud