See projekt on saanud rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendast raamprogrammist toetuslepinguga nr #607798

Koguda õppuse Trial käigus
asjakohaseid andmeid (ehk
neid andmeid, mida te vajate)
1 päev
Hindamiskoordinaator
(juht)
Praktikute koordinaator
Tehniline koordinaator
Õppuse Trial omanik

KOKKUVÕTLIKULT

MILLES SEE
ETAPP SEISNEB

Andmekogumiskava kirjeldab, kes, kuidas ja mis eesmärgil kogub ja mõõdab kõiki andmeid, mida te oma uurimisküsimusele vastamiseks vajate. See struktureeritud kava on uurimisküsimustele vastuste leidmisel võtmeks. 

SÜGAVUTI

KÕIK, MIDA PEATE SELLE
ETAPI KOHTA TEADMA

Hea andmekogumiskava koostamise alguspunktiks on selle aluseks olev loogika. Küsige endalt, milleks te neid andmeid vajate ja mis eesmärgil. Vastused peavad olema õppuse Trial eesmärkidest ja uurimisküsimustest kergesti leitavad („sellele uurimisküsimusele vastamiseks pean ma koguma neid andmeid“). Palun arvestage, et te peate koguma ainult neid andmeid, mida te tegelikult vajate („mis on selle vastuse saamiseks vajalik?“), ja mida te olete võimeline koguma („kui palju on aega ja ressursse?“). Selleks peate te tuvastama kõigi kolme sooritusmõõtmise mõõtme (õppus, kriisireguleerimise lahendused) peamised sooritusnäitajad ehk KPI-d. Vaadake üldist KPI-de nimekirja ja täitke see konkreetse õppuse mõõtmetega.  

Seejärel peate mõtlema, kes, millal ja kuidas neid andmeid kogub. Te võite andmeid koguda TTI ja/või vaatlejate abil õppuse Trial teatud sessiooni käigus või stsenaariumi teatud hetkel. Te võite andmeid koguda ka küsimustike ja fookusgruppide abil. Andmekogumiskava on teile lõpuks teedekaardi eest. Oma sihtkohta jõudmiseks peate te hoolikalt kaardistama kogu vajamineva teabe, pidades silmas õppuse Trial eesmärke. Kaardistage oma kava Exceli tabeli abil ja pange kirja kõik suunad, mida te peate järgima.  

Üldiste KPI-de nimekirja leiate TGT-st (vt lk 96).

Meetodid

Ajurünnakud, protsessi mudeldamine,
lähteolukord, innovatsiooniolukord,
societal impact assessment,
uurimiseetika, 3 mõõdet & KPI-d​​​​​​​

Sisend

Õppuse Trial eesmärgid, uurimisküsimused,
üldiste KPI-de loend, lähteolukord

Väljund

Struktureeritud andmekogumiskava  

Kontrollnimekiri
  • Määratud on, milliseid andmeid tuleb koguda
  • Määratud on meetmed ja mõõtestandardid (KPI-d)
  • Määratud on andmete kogumise viis (nt enesearuande meetodid: küsimustik, intervjuud, vaatlused).
  • Andmekogumiskava on sisse viidud OST-sse
  • Andmekogumine võib puudutada eetilisi ja juriidilisi aspekte. Arvestage sellega ning valmistage ette asjakohased dokumendid, nt teadva nõusoleku vormid ja konfidentsiaalsuskokkulepped).